Мислейки си за превенция на употребата на наркотици, вероятно повечето хора се сещат първо за брошури със страховити снимки, сухи теоритични лекции и нравствено-поучителни речи. Превантивните дейности, обикновено се свеждат до даване на информация, поднасяна от родителите и селектирана така, че да сплаши. Често се разчита на страха, като единствен фактор, който да държи децата на страна от деструктивни действия и решения. Но дали само това е достатъчно?

Превенцията от употребата на наркотични вещества е активен процес за повишаване на информираността по проблема, както и за създаване на условия и подпомагане на изграждането на индивидуални и групови познания, които да утвърждават здравословния начин на живот на човека. Целта е не само да се намали употребата или да се предотврати проблемна ескалация на ползването, но най-вече да се предотврати въобще възможността от изпадане в риск от зависимост. Общата гледна точка за начало на превенцията от наркотици, особено сред учениците е, че то трябва да включва информирането им в ранна детска възраст по популярен начин от компетентни лица за ефекта (най-често за опасностите), които крие тяхната употреба, както и създаване и практикуването на атрактивни ежедневни извънкласни занимания, които да създават трайни положителни навици и умения у младото поколение.

За това и община Костинброд и нейното ръководство в лицето на кмета на общината – г-н Трайко Младенов и зам.-кмета г-н Любен Кънчев организираха първата работна среща на „Комисията за борба с наркотиците” към община Костинброд. „Не само в Костинброд, но и за първи път на територията на София област се организира такава комисия”, заяви г-н Трайко Младенов. Тя има за цел да се разработят съвместни планове на Общината с директорите на училищата, социалните центрове, Дирекция социално подпомагане – Костинброд и полицията за пълна осведоменост на всички граждани по проблема и максимална сигурност на подрастващите в община Костинброд. Срещи на комисията ще има най-малко веднъж на 3 месеца. „ Превенцията е най-силното оръжие, което имаме”- заяви г-н Кънчев и предложи да се започне с обучение на членовете на комисията и всички институции свързани с кампанията. Освен обучение, ще се дискутира различни видове превенции за борба с наркотиците. Ще се поддържа постоянна комуникация с институции като Българския червен кръст, Младежки червен кръст- Костинброд, Областна дирекция МВР, РЗИ – София област, Институт по психология на МВР, Национален съвет за наркотици и др. На срещата също бяха обсъдени лого, слоган и събития, подходящи за послание към рисковите групи. Бяха поставени въпросите: Кое ще е най-достъпно за децата и кое ще запомнят? На срещата освен кметът и зам.-кметът псисътваха още : Анастасия Попова – директор на ЦОП-Костинброд, Светослава Иванова-директор-Център за работа с деца на улицата, Ваня Славчева – СОУ „д-р Петър Берон”, Даниела Борисова-директор на ОУ „Васил Левски”,Вера Христова-МВР, Венцислав Йорданов -РУП-Костинброд, Светослав Иванов -директор на Професионална Гимназия „СВ.Георги Победоносец”,Нели Спасова- директор на ОУ”Отец Пайси”-село Петърч ,Юлиана Лозанова-ОУ”Отец ПАйсии”  ,Краси Манова-директор II ОУ ”Васил Левски, Таня Иванова-отдел Образование в община Костинброд, г-н Димитър Георгиев –Ръководител инспекторат и Александър Ненов – Сигурност и обществен ред.

2849 посещения общо 2 посещения за деня
Работна среща на „Комисията за борба с наркотиците” към община Костинброд