Уважаеми граждани,

Поради болест на служител временно няма да се извършват услуги от бюрото за изнесена услуга на Агенцията по геодезия, кадастър и картография в сградата на Община Костинброд, ет. 3, ст. 37. Най-близо разположеното бюро за изнесени услуги към АГКК се намира в ОСЗ в гр. Божурище. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

2547 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е