С голям концерт  на 31.10.2016 г. бе отпразнувана 160-ата година на училище „Отец Паисий“. Преподаватели и ученици бяха подготвили голяма, разнообразна и интересна програма, показваща многостранните таланти на малките и по-големите деца от училището.Събитието уважиха: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Иван Стойнов – Народен Представител от 43-то Народно Събрание, г-жа Росица Иванова – областен управител на София област, г-жа Габриела Георгиева  и г-жа Теодора Гогова – зам.кметове на община Костинброд, директори на училища, детски градини, общински съветници и граждани на община Костинброд.

 

Историята на ОУ “Отец Паисий“ започва в далечната 1856г. от някой си Антон Младенов, родом от селото. Той занимавал около 40 деца, в което число влизали не само деца от село Петърч, но и от околните села. От 1886/87г. вече има две паралелки – І и ІІ отделение – слети и ІІІ и ІV отделение – слети. През 1891/92г. в І и ІІ отделение има 32 ученика; а в ІІІ и ІV отделение – 28 ученика. Постепенно сред учителите и хората в селото узрява идеята да се определи патрон на училището, както и вида му. С решение № 233/1893г. на Министерството на народното просвещение на училището в с. Петърч се определя за патрон Паисий Хилендарски, а самото то се определя като Първоначално училище ”Отец Паисий”, с главен учител Лапардев. За първи път патронен празник се празнува на 24. 05. 1949г. Основната сграда на днешното училище е построена през 1960г., а допълнителният корпус е достроен през 1982г., поради големия брой ученици. През 2012г.  училището е санирано по Проект „Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд”. Същата година работи по Проект  ”Успех”. От 2013г.  става средищно училище и работи по Проект ”Подобряване качеството на образованието чрез целодневна организация на учебния процес”. През 2014 г. е оборудван компютърен кабинет по Проект „ИКТ в Училище”. Включено е и в проект „Училищно мляко”, който продължава и сега. 

 

През учебната 2015/16г. училището в село Петърч е  сред  първите в класирането в НВО –  ІV и VІІ клас. От 80 училища в областта,  четвъртокласниците са на 10-то място, а седмокласниците на 12-то. Всяка година  учениците  участват в Празника на зелето,  танцовите състави се включват във фолклорния фестивал „За пояс”. Организира се  благотворителни Коледени и Мартенски базари. 
Историята на всяко училище в същността си е история на духовността на хората, които са положили неговите основи и на поколенията след  тях, продължили всеотдайно да градят и утвърждават авторитета на българско просветно средище. Историята се прави от поколения, които излизат на нейната сцена в годините на младостта си с желание за обнова и с амбиция да сложат свой печат върху хода на събитията. 
Информация от юбилейният вестник на Основно Училище „Отец Паисий“
Представена беше и специална програма за отпразнуването на юбилея. Цяла една седмица в село Петърч се редяха празник, след празник. Горди с произхода си  жителите на с.Петърч, както и на община Костинброд не пропускаха тържество.

Програмата за отбелязване на 160-годишния юбилей на ОУ ”Отец Паисий” започна със:

  • 24.10.16г. – Спортен празник 1-8 кл.
  • 25.10.16г. – Изложба „Творим с природни материали“ – 1 – 8 кл.
  • 26.10.16г. – Състезание „Аз и моето училище“ 5 – 7кл.
  • 27.10.16г. – Изложба на класираните есета на тема „Моето училище“.
  • 28.10.16г. – Препис на Паисиевата история.
  • 30.10.16г. – Празник на зелето.
  • 31.10.16г. – Юбилеен концерт.
3815 посещения общо 1 посещения за деня
Основно Училище „Отец Паисий“ с. Петърч навърши 160 години от създаването си