Публикувано на 22.11.2016г., 12.04ч.

1. Решение № РД-05-414/22.11.2016 г. 

2. Обявление 

3. Документация

4. Планово задание за ОУП

12.12.2016

Разяснение №1

Разяснение №2

Разяснение №3

10.02.2017
Протокол №1
Протокол №1.1

20.07.2017 г.
1. Съобщение № 08-00-132 от 20.07.2017 г. за отваряне на Ценови предложения.

31.07.2017 г.
1. Протокол №2,
2. Протокол №3,
3. Протокол №4,
4. Доклад,
5. Решение № РД-05-246 от 28.07.2017 г.

27.09.2017 г.
1. Договор № 146 от 11.09.2017 г.
2. Приложения към договора:
2.1. Техническо предложение
2.2. Ценово предложение,
2.3. Други документи към договора
3. Обявление за възложена поръчка – подписано
4. Обявление за възложена поръчка – публикувано в АОП
5. Информация по преписката в АОП

6453 посещения общо 1 посещения за деня
ОП 2016 10 „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД”