Младите фотографи ползватели на социалната услуга ДЦРДУ от новосформирания курс по фотография имаха възможността да разкажат на гостите, какво ги е вдъхновило да създат тези прекрасни  творби, какво ги е впечатлило и докоснало по време на заснемането на фотографиите.  Гости  на събитието бяха г-жа Габриела Георгиева-зам.кмет на община Костинброд, г-жа Теодора Гогова-зам.кмет на община Костинброд, г-н  Боби Бачев-секретар на община Костинброд, г-жа Краса Крилашка-общински съветник и директор на ДГ “Пролет“ гр.Костинброд, г-н Владимир Вълчев-ст.експерт „Култура и спорт”, г-жа Ивета Иванова- секретар на МКБППМН и социални дейности, г-жа Анна Ананиева, г-жа Елена Стойкова –психолог  в ЦОП,  г-жа Стефания Здравкова и други , които проявиха интерес към творчеството на децата от Дневния център. Водещата курса по фотография Емилия Малинова открехна вратичка за предстоящите теми върху които ще работят  участниците от курса  и  сподели, че ще се съсредоточат върху портретна черно-бяла фотография .и репортажна фотография. Г-жа  Малинова издаде още една тайна от  кухнята след като информира гостите, че минимум по една от фотографиите на децата ежемесечно ще бъдат публикувани в местния вестник, където от този месец курса по фотография  ще разполага със своя рубрика „Чудесата на детските ръце” .

2730 посещения общо 1 посещения за деня
На 22.11.2016г. от 16:00 ч. в Дневен център за работа с деца на улицата се проведе фотоизложба под надслов :„Багрите на есента“.