Относно прекъснато водоснабдяване и липса на вода за питейно-битови нужди в част от квартал „Шияковци“ и квартала около животински пазар – гр.Костинброд, община Костинброд.
Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че във връзка с действия на фирма подизпълнител към ЧЕЗ, относно поставянето на електрически стълбове и изграждане на електрическо трасе, в горепосочените квартали е засегнат водопровода за питейно-битови нужди. В следствие на сериозни аварии на ул.“Простор“ – в квартала над животинския пазар и на ул. „Слана бара“ – кв. „Шияковци“, ВиК ЕООД – клон Костинброд и Общинска администрация Костинброд са предприели своевременни действия. Ремонтите изискват специализирана техника и материали, които ще са налице към ранните часове на 27.11.2016г. – неделя. В части от горепосочените квартали няма да има вода тази вечер, като тя ще бъде пусната в неделя до обед.
Поднасяме извинения за причиненото неудобство, като ще потърсим отговорност от виновните лица. При неотстраняване на авариите до късния следобед на неделния ден, Ви молим да подадете сигнал на дежурния телефон на Общинска администрация Костинброд – 0721 68 715.

4596 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД КОСТИНБРОД