5 декември е Международен ден на доброволеца

5 декември е Международен ден на доброволеца

За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато Световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ. В трудните времена на COVID-19 изказваме благодарност на всички доброволци в Доброволно формирование “Феникс”,  които винаги са помагали на община Костинброд! Подадената ръка винаги носи доброто в себе си! Благодарим ви, че сме заедно !
В град Костинброд коледните светлини ще заблестят на live във Facebook на 11 декември от 18:00 часа

В град Костинброд коледните светлини ще заблестят на live във Facebook на 11 декември от 18:00 часа

Броенето на дните до Коледа вече започна. Но преди това за празничното ни настроение ще се запали Коледната елха на град Костинброд, намираща се в градинката пред Общинска администрация – Костинброд. пълен текст

Община Костинброд закупи 5 професионални дезинфекционни станции – Автоматични диспенсъри за дезинфекция на ръце, които са монтирани в обществени сгради в града

Община Костинброд закупи 5 професионални дезинфекционни станции – Автоматични диспенсъри за дезинфекция на ръце, които са монтирани в обществени сгради в града

Днес бяха монтирани 5 броя професионални дезинфекционни станции за извършване на дезинфекция на ръце с вградена система за употреба на течен дезинфектант за ръце.

Устройствата са закупени от Община Костинброд, след одобрение от Общински съвет – град Костинброд, във връзка с получено писмо от Министерство на околната среда и водите,  в което се издават указания към директорите на РИОСВ относно възможността за разходване на средства от Общините по Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки от Закона за здравето. пълен текст

Народно Читалище “Иван Вазов-1947” обявява онлайн конкурс за рецитиране стихове на Иван Вазов

Видео записи изпращайте на електронната поща на читалището: ch.iv.vazov@abv.bg в срок до 22 декември 2020г.

А тези, които предпочитат да пишат, могат да се включат в конкурса с есе на тема “МОЯТА ЛЮБИМА ВАЗОВА ТВОРБА”. пълен текст

ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ 2021г.

ПАТРОНАЖНАТА ГРИЖА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ 2021г.

🟢
Патронажната грижа, с помощта на която близо 43 000 възрастни и хора под карантина получават доставки на храна и лекарства в домовете си, ще продължи и през следващата година. Новата възможност за общините е по програмата „Патронажна грижа+“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ с допълнителен ресурс от 85 млн. лв., осигурени от механизма на Европейската комисия REACT EU. Екипите на патронажa ще продължат да правят доставки до домовете на нуждаещите се, като храната и лекарствата се закупуват с техни средства. Освен това служителите могат да извършват някои неотложни административни услуги или да плащат битови сметки вместо тях. Сред служителите на патронажа има и медицински лица, които могат да мерят кръвното или да проследяват графика за лекарствата на потребителите. Ако включените в услугата имат нужда от психологическа подкрепа или консултиране, такива също ще им бъдат осигурени. Като част от операция „Патронажна грижа+“ общините ще могат да подпомагат социалните си услуги с допълнително финансиране за обезпечаване сигурността и здравословната среда за потребителите и социалните работници. Ще се финансират дейности като осигуряване на лични предпазни средства, дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и потребителите, преустройство на помещения за разделяне или изолиране на заразени потребители, осигуряване на компютри, таблети, телефони и др., както и допълнително заплащане на персонала за извънреден труд.
У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с получено писмо от Железопътна секция София, ДП “Национална компания железопътна инфраструктура“, с вх.№ 53.00-3/01.12.2020г., Ви уведомяваме, че за времето от 10:00 часа до 14:00 часа на 03.12.2020г. /четвъртък/ и от 10:00 часа до 14:00 часа на 04.12.2020г. /петък/ движението на ППС през жп прелез на км 12+900- спирка Костинброд (на Птицекомбинат, ул. „Имп. Константин Велики“, гр. Костинброд) ще бъде преустановено. пълен текст

Временни прекъсвания на ЧЕЗ Разпределение в Община Костинброд

Временни прекъсвания на ЧЕЗ Разпределение в Община Костинброд

На 30.11.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Безден: 77.60 III-174 , VII-66 , VIII-66 , Гълъбов Камък , М. Могилата УПИ 77, 24 , ПИ №243, Кв.25 , УПИ 77.9 , УПИ V 66 Кв 22 , Вила, Къща, ПИ 77.41 На 30.11.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152 , III-344, Кв.21 , М.Пояке , Местност Пояке Имот 150.8, Поляке , С. Градец, УПИ ІІ-323, Кв. 20 , УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила, УПИ 431, Кв.26 На 30.11.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Дръмша: 87.196 , Гаго ПИ 87, 181 , М Самовилски Връх, П-Л 81.44 , М.Самовилски Връх , Местност Самовилски Връх , ПИ 81.157 , Самовилски Връх ПИ 82, 9 , УПИ -VIII-7 На 30.11.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Костинброд: Витоша 4, Гео Милев, 14, 12, 8, 10, 2, 6, Гео Милев 3а, 2, 3, 5, 1, Жп Мост 15, 8, 20, 1, 7, 2, 12, 13, 4, 10, Острова 22, 23а, 32, 26, 1, 21, Петровден Къща, Райна Княгиня 19, 11, 13, 17, 8, 10, 14, 5, 1а, 3, 18, 19а, 6, 22, 7, 2, 9, 20, 12, 4, 15, 1, 16, Средец 6, 9, 2, 7, 5, 11, 4, 3, 1, 1а, УПИ Хіі-3254 Кв 116
Стратегически пътни проекти с национално и европейско финансиране

Стратегически пътни проекти с национално и европейско финансиране

От 23 ноември /понеделник/ започна рехабилитaция на път II-81 /Ломско шосе/ от кръговото на северната скоростна тангента до новоизграденото кръгово в индустриалната зона на град Костинброд. пълен текст

Мобилна станция събира данни за качеството на въздуха в община Костинброд

Мобилна станция събира данни за качеството на въздуха в община Костинброд

През есента на 2020 година са поставени четири мобилни станции в България, една от които се намира на територията на община Костинброд. Заради многобройни сигнали и спекулации от жителите на община Костинброд, Общинска администрация, съвместно с мобилния оператор „А1 България“ ЕАД поставиха мобилна автоматична станция за измерване на въздуха. пълен текст

Допълнителни противоепидемични мерки се въвеждат в страната!

Допълнителни противоепидемични мерки се въвеждат в страната!

Със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-677/25.11.2020 г. от 23:30 ч. на 27 ноември /петък/ до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/11/25/zapoved-01-677-25-11-2020.pdf
Размер на шрифта
Промяна на контраста