З А П О В Е Д № РД-05-398/29.10.2020г.

З А П О В Е Д № РД-05-398/29.10.2020 г.
гр.Костинброд
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА чл. 5б във връзка с чл. 8, ал. 3, ал. 4 от Закона за закрила на детето, в изпълнение на Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и № РД-01-626/27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, издадени на основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка с взети решения на заседание на на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, проведено на 27.10.2020г., пълен текст

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Костинброд

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Костинброд

“ЧЕЗ Разпределение България” АД съобщават за планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Костинброд , за периода 26.10-30.10.2020 г. С внимание до жителите на село Градец! Във връзка с получено уведомление за планирани прекъсвания на ЧЕЗ, Ви уведомяваме, че са възможни прекъсвания на водоподаването в село Градец, община Костинброд. За повече информация на следния линк: https://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti
❗️❗️❗️ВАЖНО ❗️❗️❗️  От 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември), с издадена днес Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България:

❗️❗️❗️ВАЖНО ❗️❗️❗️ От 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември), с издадена днес Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България:

❗️Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование; ❗️Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения; ❗️Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование; ❗️Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие; ❗️Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души; ❗️Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %; ❗️Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки; ❗️Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито. ❗️Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса. ❗️Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация, така че да не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект; ❗️Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти; ❗️На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице; ❗️Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
Заповед № РД-05-394/27.10.2020г.

Заповед № РД-05-394/27.10.2020г.

Заповед № РД-05-394/27.10.2020г.
гр.Костинброд
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА чл. 5б във връзка с чл. 8, ал. 3, ал. 4 от Закона за закрила на детето, в изпълнение на Заповеди № РД-01-609/21.10.2020г. и № РД-01-619/23.10.2020г. на министъра на здравеопазването, издадени на основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, във връзка с взети решения на заседание на на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, проведено на 27.10.2020г., пълен текст

За да сведем до минимум възможността от заразяване с COVID-19

За да сведем до минимум възможността от заразяване с COVID-19

❗️За да сведем до минимум възможността от заразяване с COVID-19:

📌Необходимо е да носим предпазна маска:

✅Правилното ползване на маската е от съществено значение за нейната ефикасност; пълен текст

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК София област!!!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК София област!!!

С настоящото Ви уведомяваме, че поради авария на помпената станция в кв.Шияковци е спряно водоснабдяването за Първи район, гр.Костинброд и с.Голяновци. ВиК – Костинброд отстранява повредата и ще уведоми последващите си действия! пълен текст

На 24 октомври, в село Петърч, се организира Празникът на зелето

На 24 октомври, в село Петърч, се организира Празникът на зелето

За 13 път се наслаждаваме на единствения празник на зелето в България, който се организира от кметство село Петърч, НЧ “Нов живот – 1919”, с. Петърч и община Костинброд. пълен текст

Официално откриване на рехабилитирания участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км

Официално откриване на рехабилитирания участък от път SFO 2406 / от край на регулация на село Петърч до гара Петърч/ с дължина на участъка 2,550 км

На 24.10.2020 година от 10:30ч. се състоя официалното откриване на рехабилитирания участък от края на регулация на село Петърч до гара Петърч, с дължина на участъка 2,550 км.

Рехабилитираният път е благодарение одобреното финансиране по програма за развитие на селските райони – подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  Проектът “Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” включва  реконструкция и рехабилитация на  участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, включвайки общинската пътна отсечка до гара Петърч. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста