Златни медали за златните гласове на Община Костинброд🥇🥇🥇

Златни медали за златните гласове на Община Костинброд🥇🥇🥇

Започна XII-то издание на Националния събор на българското народното творчество в Копривщица. Събора се провежда на 5, 6 и 7 август. От 1965 г. на всеки пет години в първите петък, събота и неделя на месец август град Копривщица е център на българщината. пълен текст

Илинден в село Безден

Илинден в село Безден

С много танци, песни и добро настроение премина тазгодишният събор на село Безден. Събитието бе организирано от НЧ “Илинден-2012”, съвместно с кметство Безден. В празничната програма участие взеха ТС “Феникс”, гр. Костинброд, ТС “ Зорница” при НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр.Костинброд, ТС „Балкански ритми“ при НЧ „Развитие – 1933“, с.Чибаовци, ТК „Животвор“ при НЧ „Светлина – 1924“, с.Пролеша община Божурище, Надеждна Рангелова и Снежана Виденова – деца от село Безден, Лили Андонова, Радостина Николова и Духов оркестър Етро Брас Бенд, гр.Етрополе. Г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд заедно с г-н Цветан Борисов – кметски наместник на село Безден, г-жа Цветелина Огнянова – председател на НЧ ” Илинден-2012” и г-н Петър Чобанов – финансист и икономически анализатор поздравиха гостите и жители на с.Безден по случай празника. Официални гости на събитето бяха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет – Костинброд, г-н Александър Ненов – заместник кмет на община Костинброд, общинските съветници – г-жа Анелия Велева, г-жа Кристина Александрова и г-н Димитър Григоров, г-н Симеон Спасов – кмет на село Голяновци, г-жа Гергана Величкова – кметски наместник на село Опицвет, г-жа Емилия Костова – кметски наместник на село Богьовци. Село Безден е живописно и развиващо се село. За последните три години община Костинброд изгради чисто ново многофункционално игрище в селото, ремонтира сградата на кметството, изгради нова детска площадка, изцяло рехабилитира пътя от с. Богьовци водещ към с.Безден, реновира камбанарията на храма „Св.Илия“, а преди по- малко от месец „Безденските карстови извори” бяха обявени от Министерство на околната среда и водите за природна забележителност! Предстои реализирането на проект за туристически център с цел бъдещо развитие, опазване и привличане на туристи към новата природна забележителност “Безденски карстови извори”
Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания в Италия

Проучване на добри практики и обмяна на опит с рехабилитационни центрове за деца с различни заболявания в Италия

Като част от реализацията на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в периода от 09 до 12 юли 2022г. част от екипа на Възстановителния център посети рехабилитационен център Dynamo Саmр в Италия. пълен текст

В периода 21-22 юли 2022 г. в гр. Костинброд се проведе двудневна кръгла маса на тема: „Tрансграничната идентичност в полза на спортния туризъм“ в рамките на проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм- Нашето Общо бъдеше“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. номер на договор РД -02-29-55/22.02.2021 г.

В периода 21-22 юли 2022 г. в гр. Костинброд се проведе двудневна кръгла маса на тема: „Tрансграничната идентичност в полза на спортния туризъм“ в рамките на проект CB007.2.11.180 „Спортният туризъм- Нашето Общо бъдеше“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Сърбия 2014-2020 г., Реф. номер на договор РД -02-29-55/22.02.2021 г.

Домакин на кръглата маса бе община Костинброд. Участие взеха 60 души, представители на заинтересованите страни – местна власт, туристически и спортен сектор, култура и бизнес от община Костинброд и община Гаджин Хан, Република Сърбия. Събитието се проведе в местното Народно читалище „Иван Вазов – 1947“. По време на кръглата маса участниците бяха запознати с Единна трансгранична стратегия за развитие на спортния и приключенски туризъм в общините Костинброд и Гаджин хан за периода 2022-2027 г. Беше дискутирано как трансграничната идентичност може да бъде e в полза на спортният туризъм. Реализираха се няколко дискусии, представени бяха добри практики от двете общини. Участниците имаха възможност да видят два информационни филма в контекста на събитието и да посетят новоизграждащата се църква в центъра на града.
На 20.07.2022г. от 15:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд.

На 20.07.2022г. от 15:00 часа в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” гр. Костинброд, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, се проведе обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Костинброд.

Община Костинброд има намерение да кандидатства за финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за два проекта: 1.„Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на I-во ОУ “Васил Левски”, гр.Костинброд“ – на стойност 432 128,92 лева с ДДС. 2.„Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата на II-ро ОУ “Васил Левски”, гр.Костинброд“- на стойност 490 410,19 лева с ДДС. Предназначение на кредита ще бъде за внедряване на енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и покриви, ремонт на покрив, подмяна на осветление, газифициране на обекта и изграждане на мълниезащита На общественото обсъждане присъстваха: Кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, Председателя на Общински съвет – Костинброд – д-р Атанас Тенев, г-н Живко Георгиев и г-н Димитър Найденв – общински съветници, главният счетоводител на община Костинброд – г-жа Анита Кръстанова, г-жа Красимира Манова – Директор на II-ро ОУ “Васил Левски”, гр.Костинброд и г-жа Даниела Борисова – Директор на I-во ОУ “Васил Левски”, гр.Костинброд, служители в общинска администрация и граждани на община Костинброд. „С изпълнение на двата проекта целим да подобрим условията за работа и обучение и да въведем енергоефективни мерки за подобряване на характеристиките на сградите, какъвто ефект постигнахме в другите две сгради на училищата“ сподели с присъстващите г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците на с.Градец

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците на с.Градец

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка със силно намаления дебит на водоизточниците на с.Градец и предложение с вх. № 70.00-455/18.07.2022г. на Управител на „В и К“ ЕООД – София област, кметът на Община Костинброд издава заповед РД 05-194/19.07.2022г. с която се налага ограничен режим за водоползване за напояване, поливане на зелени площи,миене на моторни превозни средства за с.Градец, както следва: пълен текст

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️

Община Костинброд съвместно с “Unitrade 2011” организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита от територията на Община Костинброд. ♻️♻️♻️ Кампанията има за цел да улесни жителите на общината, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете. ℹ️ Кампанията стартира на 11.07.2022 г. ☎️Заявки може да подадете на тел: 0878/ 44 82 83-Община Костинброд. ⚠️Материалите, които ще се събират, следва да бъдат изнесени и до тях да бъде осигурен достъп.

✅ ИУЕЕО- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване- по ценоразпис

Печки, хладилници, перални, микровълнови фурни, телевизори, монитори и друга техника; пълен текст

Община Костинброд в топ 5 усвоени инвестиции в България към 2022г.

Община Костинброд в топ 5 усвоени инвестиции в България към 2022г.

Общината е в групата на отличниците по реализиране на европроекти!
Πpeглeдът нa бaзитe дaнни в Инфopмaциoннитe cиcтeми зa yпpaвлeниe и нaблюдeниe нa cpeдcтвaтa oт EC в Бългapия (ИCУH и ИCУH 2020) пoзвoлявa пpocлeдявaнe и cpaвнeниe нa paзxoдитe зa cмeтĸa нa eвpoпeйcĸи пpoгpaми пo oбщини. пълен текст

Радостни сме да Ви съобщим, че “Безденските карстови извори” са обявени от Министерство на околната среда и водите за природна забележителност!

Радостни сме да Ви съобщим, че “Безденските карстови извори” са обявени от Министерство на околната среда и водите за природна забележителност!

През 2021 г. се проведе работна среща между г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет, инж. Красимир Дебеляшки – еколог на община Костинброд, инж. Тома Белев – към 2021 г. председател на УС на Асоциация на парковете в България и към 2022 г.- зам.-министър на околната среда и водите, и д-р Десислава Алексова – експерт в областта на туризма. пълен текст

По покана на кмета на община Салеми, провинция Трапани, регион Сицилия, република Италия, г-н Доменико Венути на 4 май 2022 г. българска делегация от община Костинброд официално посети град Салеми.

По покана на кмета на община Салеми, провинция Трапани, регион Сицилия, република Италия, г-н Доменико Венути на 4 май 2022 г. българска делегация от община Костинброд официално посети град Салеми.

На срещата от италианска страна присъстваха кметът на град Салеми г-н Доменико Венути, г-н Калоджеро Анджело – зам.-кмет,

г-н Леонардо Басконе- зам.-кмет, г-н Вито Скализи зам. -кмет, г-жа Гасперина Гандолфо -зам.-кмет и членове на Общинския съвет на община Салеми, а нашата делегация се представляваше от д-р Атанас Тенев- председател на общински съвет Костинброд , г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Валя Иванова – секретар на община Костинброд, общински съветници и директори на дирекции в ОбА – Костинброд. пълен текст

Към днешна дата на територията на община Костинброд има над 120 кръста, което я прави общината с най-висока концентрация на такива паметници в България.

Към днешна дата на територията на община Костинброд има над 120 кръста, което я прави общината с най-висока концентрация на такива паметници в България.

Голяма част от тези оброчища са издигнати по време на Османското владичество. Християните в региона са търсели скрити и недостъпни места, на които да ги издигнат, за да ги съхранят по-дълго. Затова днес, една част от кръстовете може да откриете в рамките на селата и местните черкви, но за други трябва да повървите доста – те са на много живописни, но и също така доста далечни места. И най-често са до стари дъбове. Погледнати от дистанция те се сливат и това ги съхранява от посегателства. пълен текст

България е страна с вековна история и много легенди. Има едно място тук, което събира в едно древния култ към природата, християнските обичаи и почитта към семейството и близките. Искаме да ви разкажем за Костинброд и уникалните за региона и страната – оброчни кръстове.

България е страна с вековна история и много легенди. Има едно място тук, което събира в едно древния култ към природата, християнските обичаи и почитта към семейството и близките. Искаме да ви разкажем за Костинброд и уникалните за региона и страната – оброчни кръстове.

Знаете ли, че на територията на Община Костинброд има над 120 такива кръста, посветени на различни светци и част от различни семейства. А те и до ден днешен, на датата на светеца “изнасят” кръста и организират курбан. В това видео ще ви покажем някои от най-красивите и трудно откриваеми кръстове, ще ви разкажем за традициите, свързани с тях и ще ви срещнем с кмета на вековното село Бучин проход, г-н Бойко Борисов, който най-добре познава историите зад местните оброчища. Впуснете се с нас в тази красива обиколка сред природата, а ако ви се прииска да издирите някои от тези забележителни места, може да се свържете с кметовете и кметските наместници на селата в Община Костинброд. Видео във Facebook
bg Български
X
Размер на шрифта