Луда надпревара отново с автошоу в град Костинброд!

Луда надпревара отново с автошоу в град Костинброд!

Община Костинброд, в подкрепа на организаторите на Луда надпревара, организират за втори пореден път автомобилно шоу под надслов “Спри агресията на пътя, стани един от нас!”. Заповядайте на 15 и 16 май /събота и неделя/ на същата локация, в началото на град Костинброд.
Министър Ангелов издаде заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април

Министър Ангелов издаде заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април

Със заповедта се възобновява присъственият учебен процес за:

  • учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
  • учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
  • учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график: от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас; от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас. Във висшите училища се допуска провеждането на: практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти; семестриални изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна среда; държавни изпити и защити на дипломни работи. От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви). Отново от 12 април се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа. От 29 април посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им. От 16 април са разрешени посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им. От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове.

Със същата заповед здравният министър нарежда физическите и юридическите лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. пълен текст

Община Костинброд постави нови пейки в Първи район, град Костинброд

Община Костинброд постави нови пейки в Първи район, град Костинброд

След като се обновиха детските съоръжения на площадката, а родители облагородиха градинката около детската площадка, днес се поставиха чисто нови пейки за жителите на Първи район. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ – СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Свободните места за прием на деца за учебната 2020/2021 година се обявяват на интернет страницата на Община Костинброд и на информационните табла на съответните детски заведения  в срок до 31 март  на текущата година. пълен текст

Община Костинброд получи финансиране от Министерски съвет за изграждането на две детски градини в град Костинброд и село Петърч

Община Костинброд получи финансиране от Министерски съвет за изграждането на две детски градини в град Костинброд и село Петърч

Днес с решение на министерски съвет правителството отпусна 1 656 831 млн. лева на община Костинброд по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година, одобрена с Решение № 543 от 03.08.2020 година на Министерски съвет. пълен текст

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска още 1 300 000 лв. за доизграждането на водопровода в село Драговищица

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска още 1 300 000 лв. за доизграждането на водопровода в село Драговищица

Проект “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд”. Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, които стартира работа преди един месец получи още едно финансиране от 1 мил. 300 хил. лв. пълен текст

Днес се откриха две нови футболни игрища в село Безден и град Костинброд.

Днес се откриха две нови футболни игрища в село Безден и град Костинброд.

През 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“. Одобреното финансиране е на стойност 96 776, 22 лв., от които 82 259, 79лв. европейско и 14 516, 43 национално съфинансиране, като средствата се предоставиха по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони. пълен текст

Продължава засаждането на плодна, медоносна и ветрозащитна гора в община Костинброд

Продължава засаждането на плодна, медоносна и ветрозащитна гора в община Костинброд

Гората.бг този път за локация избра село Драговищица. Организатори на цялото събитие са Гората.бг, община Костинброд, пчеларска задруга “Св. Прокопий”- село Петърч и “Истински мед”, както и местни пчелари. пълен текст

Днес, 2 март 2021, в община Костинброд се подписа договор между община Костинброд и изпълнителите на новата детска градина в центъра на град Костинброд

Днес, 2 март 2021, в община Костинброд се подписа договор между община Костинброд и изпълнителите на новата детска градина в центъра на град Костинброд

Официално, в присъствието на г-жа Николина Ангелкова – народен представител от София област, се подписа договор за реализирането на проект “Изграждане, пристрояване и реконструкция на детски градини и училища 2020 – 2022”, одобрен от Министерство на образованието и науката. пълен текст

Днес, 2 март 2021, кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов подписа договор с фирмата-изпълнител за ремонт на ДГ “Виолина” в село Петърч

Днес, 2 март 2021, кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов подписа договор с фирмата-изпълнител за ремонт на ДГ “Виолина” в село Петърч

Официално, в присъствието на г-жа Николина Ангелкова – народен представител от София област, се подписа договор за реализирането на проект “Пристрояване и реконструкция на Детска градина “Виолина”. пълен текст

Община Костинброд прие мощите на покровителя на децата – Свети Стилиян Детепазител

Община Костинброд прие мощите на покровителя на децата – Свети Стилиян Детепазител

На днешния 15 февруари се отбелязва Международният ден на децата с рак. Затова именно днес Отец Ангел, духовен надзорник към Софийска Митрополия, донесе мощите на “Св. Стилиян Детепазител“ в единствения в България Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет, община Костинброд. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста