Община Костинброд с прискърбие съобщава, че след боледуване от Коронавирусна инфекция на 60 години се престави в Господа Негово Високоблагоговейнство иконом Дамян Делов, предстоятел на храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Костинброд

Община Костинброд с прискърбие съобщава, че след боледуване от Коронавирусна инфекция на 60 години се престави в Господа Негово Високоблагоговейнство иконом Дамян Делов, предстоятел на храм „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Костинброд

Опелото и погребението ще се състоят на 23 януари в храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Костинброд. От 9 часа ще бъде отслужена Заупокойна света Литургия, а непосредствено след това ще бъде отслужено опелото. Погребението ще се състои в 12:30 ч. в двора на храма. пълен текст

Продължава изключителното добро партньорство между “Костинброд ЕКО” и община Костинброд

Продължава изключителното добро партньорство между “Костинброд ЕКО” и община Костинброд

Народно читалище „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд е със сменени входни врати, благодарение на Регионално ДЕПО – Костинброд, ръководено от „Костинброд ЕКО“ АД. Регионално ДЕПО-Костинброд всяка година подпомага културния календар на община Костинброд. Освен културния живот, през последните години, депото спонсорира изграждането на детски площадки в селата и градът, културни събития като летни кина и театри и подпомага спорта. “Костинброд ЕКО” направи дарение и за манастир “Св. Архангел Михаил”, в кв. Шияковци, гр. Костинброд. Днес на посещение в най-голямото ни читалище беше г-н Барт Невеянс- белгийски партньор на „Костинброд ЕКО“АД и г-жа Теодора Вълчева – един от изпълнителните директори на “Костинброд ЕКО”. пълен текст

На Коледа иконописецът Диан Костов, които изографисва новостроящия се храм “Св. Св. Константин и Елена и Св.Мина” в град Костинброд и Милена Ташкова- неговата съпруга, създадоха Арт инсталацията “Животът е по-силен”, която грабва вниманието на всеки преминаващ през град Костинброд.

На Коледа иконописецът Диан Костов, които изографисва новостроящия се храм “Св. Св. Константин и Елена и Св.Мина” в град Костинброд и Милена Ташкова- неговата съпруга, създадоха Арт инсталацията “Животът е по-силен”, която грабва вниманието на всеки преминаващ през град Костинброд.

Света Богородица и над 350 снимки на бебета, родени в последните две години, изгряха върху металните силози на бетоновия възел на г-н Атанас Йорданов. Цялата “инсталация” е символ на живота и закрилата на Божията майка, тя е мозайка от съкровени и скъпоценни моменти свързани с посрещането на нов живот. Почти 120 родители се включиха в инициативата и са изпратили снимки на своите дечица. пълен текст

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно с председателя на общински съвет- Костинброд д-р Атанас Тенев и зам.-кметът, г-н Александър Ненов провериха напредването на финалната фаза по изграждане на новия храм “Св. Св Константин и Елена”и “Св. Мина” в град Костинброд.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно с председателя на общински съвет- Костинброд д-р Атанас Тенев и зам.-кметът, г-н Александър Ненов провериха напредването на финалната фаза по изграждане на новия храм “Св. Св Константин и Елена”и “Св. Мина” в град Костинброд.

В най-новия духовен храм ги посрещна иконописеца Диан Костов, които обрисува светата обител. Той ги разведе и показа своята няколко годишна работа по храма. С осигурени 50 000 лева, отпуснати единодушно от общинския съвет на община Костинброд през 2021 година, беше затворена камбанарията, направени стъпала към нея и подпомагане поставянето на уникална мозайка за под на храма. пълен текст

И тази година в община Костинброд по традиция бе почетен празникът Богоявление (Йордановден)

И тази година в община Костинброд по традиция бе почетен празникът Богоявление (Йордановден)

Силни и смели мъже от града и село Петърч скочиха в студените води на река Блато. Поздравления на Костадин Златанов и Алекс Евтимов, които извадиха кръста от река Блато! Според легендата на Богоявление /Йордановден/ и според библейската легенда, Исус Христос е покръстен във водите на река Йордан от Йоан Кръстител. На този ден се извършва освещаване на водата. Ритуалът по отбелязването на Богоявление и хвърлянето на кръста започна в 11:00 часа в първи район, Костинброд. пълен текст

Новата година започва с традиционния футболен мач на женени срещу ергени на стадион “Бенковски”

Новата година започва с традиционния футболен мач на женени срещу ергени на стадион “Бенковски”

2022 година започна в община Костинброд с футболна среща, организирана от любители на футбола, със съдействието на ОФК”Костинброд-2012” и община Костинброд! Традицията продължава на 1 януари да се организира приятелски мач “Женени срещу Ергени” на стадион “Бенковски” в кв. Маслово, гр. Костинброд. пълен текст

В последния ден от 2021 година се подписа договор за изпълнение на изключителен важен екологичен проект за община Костинброд!

В последния ден от 2021 година се подписа договор за изпълнение на изключителен важен екологичен проект за община Костинброд!

Днес, 31.12.2021 г., г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, заедно с инж. Теодора Гогова –зам.-кмет, г-жа Анита Кръстанова- Директор Дирекция „ФСД“ и Главен счетоводител, г-жа Снежа Трендафилова- главен юрисконсулт и инж. Красимир Дебеляшки- главен Еколог на община Костинброд, се подписа договор номер 226 от 31.12.2021г. за възлагане изпълнението на  дейностите от обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“, в обхвата на одобрения за финансиране проект № BG16M1OP002-2.002-0009 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез процедура чрез директно предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 “Отпадъци” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. пълен текст

Отново вандализъм в град Костинброд!

Отново вандализъм в град Костинброд!

Неизвестни засега вандали са разрушили ел. инсталацията в ЖП подлеза на улица ”Славянска“ и улица „Обединена“ в гр.Костинброд. Поставеното чисто ново осветление от енергоспестяващи лампи на стълбите и по целия подлез е откраднато, ел.инсталацията, която захранва лампите е откъсната. Също така целият подлез се обрисува постоянно с графити! Сигналът е подаден към Общински Инспекторат – Костинброд, който ще разследва случая. Осветлението е изключително важно за преминаването на гражданите през подлеза, за добра видимост и предотвратяване на инциденти. Община Костинброд призовава гражданите на Костинброд да подават сигнали за случаите на вандалски прояви, за да бъдат уведомени компетентните органи и да се вземат своевременни мерки. пълен текст

Делегация от община Костинброд присъства при извършване чина на свещено Благоукрасяване в Българския храм „Св. първомъченик и архидякон Стефан“, Истанбул.

Делегация от община Костинброд присъства при извършване чина на свещено Благоукрасяване в Българския храм „Св. първомъченик и архидякон Стефан“, Истанбул.

По покана на един от главните дарители и благоукрасител на българския храм в Истанбул, делегация от община Костинброд, в лицето на  зам. -кметовете инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, както и г-жа Даниела Станкова- общински съветник, председател в комисия по бюджет, финанси и общинска собственост. /ИБФ /, член в Комисия по икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол и концесии. /ИПСК/ и член в Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. пълен текст

В ход е така важният проект за община Костинброд: 👉 “Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”, обект “Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк-Драгоман”

В ход е така важният проект за община Костинброд: 👉 “Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница, участък Волуяк-Драгоман”, обект “Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк-Драгоман”

През град Костинброд ще преминава скоростен влак /надземно метро/, който ще обслужва нуждите на гражданите в общините на Запад от София. Влакът ще има връзка с метростанции в София, а за обслужване на гражданите на община Костинброд ще бъде изградена нова ЖП гара. Проектът е изключително важен за общините: Костинброд, Сливница и Драгоман и е свързан с очакваните европейски инвестиции в Република България, заложени преди няколко години и с краен срок за реализация 2024 година. Крайната дата за изграждането на отсечка Волуяк-Костинброд- Драгоман е 28.12.2024 година. Главната цел е модернизацията на железопътната инфраструктура в съответствия с изискванията на Европейския съюз №1315/2013 за TEN-T “основна” мрежа.
От днес Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Костинброд обслужва жителите на община Костинброд на 4-тия етаж в поликлиниката

От днес Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Костинброд обслужва жителите на община Костинброд на 4-тия етаж в поликлиниката

На днешния светъл, християнски празник- Никулден, официално се откриха новите помещения на дирекцията. Досега дирекция „Социално подпомагане“ ползваше част от общински имот при общежитията на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“. Поради изтичане на договора и с оглед по-доброто организиране на дейността на дирекцията,община Костинброд предостави десет помещения на 4-тия етаж в поликлиниката.Целта на община Костинброд е предоставяне на качествени административни услуги на потребителите и осигуряването на достъпна среда за хора в неравностойно положение.Проблемът с достъпа на жители от община Костинброд, който ползват услугите на Дирекция „Социално подпомагане“ – е разрешен! пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста