⬇️⬇️ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ⬇️⬇️

⬇️⬇️ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ⬇️⬇️

До физическите и юридическите лица – живеещи и извършващи търговска дейност на територията на общината и желаещи да бъдат присъединени към газопреносната мрежа и да ползват съответната услуга от доставчика на газ за територията на община Костинброд. пълен текст

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️

❗️❗️❗️ВАЖНО❗️❗️❗️

Община Костинброд съвместно с “Unitrade 2011” организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита от територията на Община Костинброд. ♻️♻️♻️ Кампанията има за цел да улесни жителите на общината, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете. ℹ️ Кампанията стартира на  23-24 октомври 2021г., като предвиждаме организирането на извозване в определени дни през есента. ☎️Заявки може да подадете на тел: 0878/ 44 82 83-Община Костинброд. ⚠️Материалите, които ще се събират, следва да бъдат изнесени и до тях да бъде осигурен достъп.

✅ ИУЕЕО- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване- по ценоразпис

Печки, хладилници, перални, микровълнови фурни, телевизори, монитори и друга техника; пълен текст

Днес, 14 октомври, от 10.30 часа в административната сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания, село Опицвет, се проведе втората пресконференция в изпълнение на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Днес, 14 октомври, от 10.30 часа в административната сграда на Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания, село Опицвет, се проведе втората пресконференция в изпълнение на проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван от Община Костинброд по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGLD-1.004-0001-C01, по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

С кратки встъпителни думи пресконференцията откри г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд с ресор социални и хуманитарни дейности. Той поздрави гостите на събитието и благодари на домакините в лицето на Сдружението на деца с онкохематологични заболявания – изпълнител на дейността по проекта – за предоставената възможност за пореден път да се запознаем на място с постигнатото до момента. Г-н Ненов подчерта изключителната важност на този вид дейност – иновативна за цяла България, а и за Югоизточна Европа – и очерта предстоящите стъпки в нейното утвърждаване и развитие, както и в приобщаването й към широката палитра от социални услуги, предоставяни на територията на община Костинброд. Управителят на центъра г-жа Петя Александрова с помощта на съдържателна презентация запозна участниците в събитието с резултатите от предоставянето на услугата за изминалата една година от стартирането на проекта. Тя представи постигнатите резултати с акцент върху прилагането на адекватни и навременни грижи за предотвратяване на социалните, психологически и емоционални рискове, които заболяването и лечението носят за децата и техните семейства и близки… Г-жа Александрова насочи вниманието към основните моменти в разработената и прилаганата в практиката застъпническа стратегия и методология, както и към програмите за работа с деца и тинейджъри с онкохематологични заболявания, техните семейства, братя и сестри. Приетата стратегия цели защитата на правата на децата с онкохематологични заболявания, подкрепа и осигуряване на социалната адаптация по време на лечението и след това, ресоциализация и реингеграция на децата и техните семействата. Основното средство за постигане на тези цели е развитието на адекватни социални умения у децата и близкото им обкръжение в среда, максимално близка до семейната. Обстойно бяха представени областите на подкрепа, целевите групи, съдържанието на отделните програми за работа, дейностите, които Центърът осигурява – арт ателиета, групова психотерапия, разходки на открито, велопреходи, разходки с лодки в близкия язовир, игри в покрит и отопляем басейн, кулинарна академия, трудотерапия, йога на смеха, музикални и други. Услугите на центъра до момента са ползвали общо 32 семейства, някои от които повече от веднъж, 15 тийнейджъри и 21 братя и сестри на деца в процес на възстановяване. Според направените анкети удовлетвореността на потребителите е 100% положителна. От името на Сдружението на деца с онкохематологични заболявания г-жа Маргарита Борисова – координатор на Центъра – благодари за адекватната и навременна подкрепа, оказвана във времето от страна на община Костинброд и изрази увереност в продължаване на продуктивното сътрудничество и в бъдеще. С участието си събитието уважиха г-жа Анелия Велева – общински съветник в община Костинброд, г-жа Христина Оцетова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ София област, г-жа Галина Стоичкова – директор на дирекция „Социално подпомагане“-Костинброд, гости и служители на община Костинброд.

Във връзка със ЗАПОВЕД РД-01-534 от 11.10.2021г. бе взето решение за въвеждане на следните противоепидемични мерки за територията на Софийска област, считано от днес, 12.10.2021 г., както следва:

👉
Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития на закрито, а на открито същите се провеждат без публика с изключение на включените в годишния държавен спортен календар. Посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1 ,5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 човека. За учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение както следва: За периода от 12.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда; За периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда. Детските градини и ясли остават отворени, като ще работят при строго спазване на противоепидемични мерки. Площадки за игра и паркове остават отворени при специален режим на посещение – спазване на дистанция и избягване на струпване на хора; Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.). Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.
Заповед №РД-05-341 от 08.10.2021

Заповед №РД-05-341 от 08.10.2021

Временна организация на движението в двете платна за движение по общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд-граница общини (Костинброд-Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/, от км. 4+300 до км. 4+750 /от ТИР паркинга до централния вход на завода за производство на газирани напитки на „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД за извършване на ремонтни дейности на пътното платно, за периода от 09.00 часа на 12.10.2021 година до 09.00 часа на 26.10.2021 година, съгласно приложена схема. пълен текст

В  Десетото издание на Седмицата на културите в Палермо, община Костинброд, Република България, участва с изложбата “Сътворено от женските ръце”

В Десетото издание на Седмицата на културите в Палермо, община Костинброд, Република България, участва с изложбата “Сътворено от женските ръце”

За втори път община Костинброд, побратимена със сицилианския град Салеми, има удоволствието да представи България на културната сцена в Палермо с авторската изложба на Екатерина Михайлова-Радулова – дългогодишен учител по изобразително изкуство и музика. Завършила е музикалното си образование в Националното Музикално Училище “ Филип Кутев” в гр. Котел, България със специалност изпълнител, вокалист, педагог по народно пеене. Огромната й любов към изкуствата, природата и музиката тя предава на своите ученици, които я обожават. пълен текст

Днес бяха получени и разтоварени два камиона с хранителни продукти от Български Червен кръст за 671 правоимащи лица в Община Костинброд

Днес бяха получени и разтоварени два камиона с хранителни продукти от Български Червен кръст за 671 правоимащи лица в Община Костинброд

❗️

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че Българският Червен кръст стартира предоставянето на индивидуални пакети с хранителни продукти за нуждаещи се лица в Община Костинброд. Раздаването на хранителните продукти се осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ). пълен текст

❗️❗️❗️ВАЖНО ❗️❗️❗️

❗️❗️❗️ВАЖНО ❗️❗️❗️

Костинброд ГАЗ ни уведомява, че в периода от 08:00 часа на 10.10.21г. до 08:00 часа на 12.10.21г. ще бъде преустановено подаването на природен газ, поради извършване на извънредни ремонтни дейности.  Газопроводът, който ще бъде ремонтиран захранва Северната дъга на София област, София и Перник!  Община Костинброд попада в обсега на засегнатото газоподаване! От Костинброд ГАЗ се извиняват на всички потребители за причиненото неудобство!
На 2 октомври община Костинброд организира кино вечер в село Царичина

На 2 октомври община Костинброд организира кино вечер в село Царичина

Филмът, който бе избран е единствения български психотрилър/хорър трилър – “Вила Роза”. Историята на филма проследява събитията около неразгадан полицейски случай през осемдесетте години в България, в който гостите на планинска хижа се сблъскват с лицето на ужаса, когато мистериозната сила, която ги дебне в мрака, яростно чука по вратите към съзнанията им. пълен текст

Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
Във връзка с получено в общинска администрация Костинброд писмо с от „Холдинг БДЖ“ ЕАД и в изпълнение на задължението си за информиране на населението на община Костинброд, с настоящото представяме проект на график на разписанията на пътническите влакове за следващата 2022г. пълен текст

На 19.09.2021г. със сватба се откри новата ритуална зала на община Костинброд!

На 19.09.2021г. със сватба се откри новата ритуална зала на община Костинброд!

Младоженците Юлияна и Александър Кирилови казаха “ДА” в новата ритуална зала и продължиха живота си съвместно в обещание за вярност и любов. Първият сватбен ритуал на граждански брак бе воден от кмета на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, заедно с длъжностното лице, г-жа Аделина Колева. пълен текст

Заповед №РД-05-288/23.08.2021

Заповед №РД-05-288/23.08.2021

Забранява се движението по участъка от Общинската пътна мрежа на територията на град Костинброд, на ул. „Петър Берон” в участъка между кръстовището й с ул. „Момчил войвода“ и кръстовището й с ул. „Обединена“, на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста