С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка със служебни ангажименти на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 1, стая №12 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи на 15.12.2023 г. след 12.00 ч. пълен текст

🎄 🎄 🎄Коледен фестивал в град Костинброд 🎄 🎄 🎄

🎄 🎄 🎄Коледен фестивал в град Костинброд 🎄 🎄 🎄

📢
 8-10 декември 2023 г.  пл. Иван Вазов, гр. Костинброд

 Щандове с Коледни играчки и музикална програма на новата сцена на площад Иван Вазов

ПРОГРАМА: 

 Първи ден /  декември/

12:00 часа – Начало на Коледен базар 19:00 часа – Официално откриване на “Коледен фестивал-2023 год.” 19:15 часа – Участие на музикални изпълнители Стан и Константин Кацаров (Участници в Гласът на България)

 Втори ден /  декември/

10:00 часа – Начало на Коледен базар 11:00 часа – Участие на музикални изпълнители Ирина Методиева, Кристиян Митков, Анжелика Бехнам 14:00 часа – ВДГ “Наслада”

16:00 часа – Конкурс “Парад на детската забавна песен” в големия салон на НЧ „Иван Вазов-1947” пълен текст

Съобщение – заявления за отпускане на еднократна финансова помощ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомаваме Ви, че заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за настоящата година ще се приемат до 08.12.2023г. (включително)  в деловодството на Общинска администрация – Костинброд. пълен текст

Важно съобщение – обявява се частично бедствено положение в селата Царичина, Понор, Дреново и Бучин проход

Важно съобщение – обявява се частично бедствено положение в селата Царичина, Понор, Дреново и Бучин проход

Във връзка с продължаването на липса на електрозахранване на селата Царичина, Понор, Дреново и Бучин проход, след взети решения от Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи със Заповед на кмета на община Костинброд се обявява частично бедствено положение в горепосочените населени места. пълен текст

Днес 28.11.2023г. от 13:00часа със Заповед №РД-05-426/27.11.2023г. на кмета на община Костинброд, беше свикан Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи.

Днес 28.11.2023г. от 13:00часа със Заповед №РД-05-426/27.11.2023г. на кмета на община Костинброд, беше свикан Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи.

На заседанието присъстваха всички членове на Щаба.

На извънредното заседание, във връзка с кризисната ситуация в община Костинброд бяха взети следните решения:

1.Да се изпрати писмо до ЕРМ Запад, с което да се изиска информация за причините довели до криизисната ситуация в община Костинброд и защо определения час за възстановяване на електрозахранването беше непрекъснато променян и какви са причините за това. пълен текст

Във връзка с влошеното поддържане на Републикански път III-811 Богьовци-Опицвет-Сливница/, преминаващ през с.Богьовци.

Във връзка с влошеното поддържане на Републикански път III-811 Богьовци-Опицвет-Сливница/, преминаващ през с.Богьовци.

Уведомяваме жителите на Община Костинброд и с.Богьовци, че състоянието на пътя е непроходимо. Община Костинброд е изпратила Сигнално писмо до „Агенция пътна инфраструктура“, Областен управител на Софийска област и Областно пътно управление – Софийска област. От няколко дни общинска администрация и областна администрация са в пълна координация по предаването на актуална информация за състоянието на пътищата на територията на община Костинброд. Областния управител лично е констатирал влошеното състояние на пътя и невъзможността фирмата изпълнител да го поддържа при зимни условия. пълен текст

❌Републикански път III-81, в участъкът на село Богьовци, е затворен от страна на държавните институции.

❌Републикански път III-81, в участъкът на село Богьовци, е затворен от страна на държавните институции.

⚠️Фирмата, която подържа този републикански път не може да го почисти и поради тази причина община Костинброд е почистила пътят между село Безден и Богьовци за придвижване на жителите на село Богьовци. пълен текст

Днес на обяд кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, посрещна телевизионен екип, за да предостави актуална информация за състоянието на електроподаването в общината.

Днес на обяд кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов, посрещна телевизионен екип, за да предостави актуална информация за състоянието на електроподаването в общината.

❌След повече от 40 часа ток вече има в селата Драговищица и Голяновци и в голяма част от Първи район на град Костинброд. Но все още има участъци без електроподаване!

⚠️Относно липсата на предоставяне на възможност за комуникация с електропреносното дружество и даване на актуална информация от негова страна за това, кога ще бъде възобновено ел. захранването- община Костинброд подготви справка до Областния управител на Софийска област и писма до всички компетентни държавни органи! пълен текст

ЗАПОВЕД  № РД-05-427/27.11.2023г. гр.Костинброд

ЗАПОВЕД № РД-05-427/27.11.2023г. гр.Костинброд

Във връзка с настъпилата усложнена метеорологична обстановка на 25 и 26.11.2023г и в резултат на което бяха прекъснати водоподаването и електрозахранването в населените места на територията на община Костинброд, и за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия във взаимодействие с Националния и Областния щабове, ведомствените щабове за изпълнение на Националния и Областния планове за защита при бедствия и Щаба сформиран на основание моя Заповед № РД-05-426/27.11.2023г. пълен текст

Важно съобщение !

Важно съобщение !

❌
За времето от 14.00 ч на 26 ноември до 14.00 ч на 27 ноември са затворени участъци на пътища: От гара Петърч до началото на землището на община Божурище Пътят до Възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет.
Първата среща между местната и изпълнителната власт  за мандат 2023-2027 г. се организира от “24 часа”

Първата среща между местната и изпълнителната власт за мандат 2023-2027 г. се организира от “24 часа”

Днес, 23 ноември, в зала 6 на НДК, гр. София се организира събитието на “24 часа” – “Общините – перспектива 2027”.

Сред присъстващите във форума бяха и кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов и председателят на Общински съвет-Костинброд, д-р Атанас Тенев, както и кметове, и общински съветници от Софийска област. пълен текст

🎄 🎄 🎄Коледен фестивал в град Костинброд 🎄 🎄 🎄

🎄 🎄 🎄Коледен фестивал в град Костинброд 🎄 🎄 🎄

📢

 8-10 декември 2023 г.

 пл. Иван Вазов, гр. Костинброд  Щандове с Коледни играчки и музикална програма на новата сцена на площад Иван Вазов ПРОГРАМА:   Първи ден /  декември/ 12:00 часа – Начало на Коледен базар 19:00 часа – Официално откриване на “Коледен фестивал-2023год.” 19:30 часа – Участие на музикални изпълнители Анжелика Бехнам и Константин Кацаров (Участник в Гласът на България)  Втори ден /  декември/ 10:00 часа – Начало на Коледен базар 11:00 часа – Участие на музикални изпълнители Ирина Методиева, Кристиян Митков, Анжелика Бехнам 14:00 часа – Коледари 16:00 часа – Конкурс “Парад на детската забавна песен” в големия салон на НЧ „Иван Вазов-1947”,  Трети ден /   декември/: 10:00 часа – Начало на Коледен базар 12:00 часа – Участие на музикалния изпълнител Александър 17:00 часа – Участие на фолклорната изпълнителка Евелина Александрова 18:00 часа – Детска вокална група „Палавите ноти” – гр. Костинброд 19:00 часа – Концерт на фолклорната изпълнителка Анна – Мария

ВХОД СВОБОДЕН