СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – ІІ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПО ДОГОВОР BG 05M9OP001-2.002-0233-С01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г. (ОПРЧР),  ПРОЦЕДУРА BG 05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОБЯВЯВА  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ІІ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, ПО ДОГОВОР BG 05M9OP001-2.002-0233-С01, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020Г. (ОПРЧР),  ПРОЦЕДУРА BG 05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН:

от 15.03.2016г. до 31.03.2016г.(включително) в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), стая №12 (Деловодство)

За кандидатстване, подбор и наемане на предоставящи услугите, „личен асистент” по проект „Нова възможност за независим живот”, по договор BG 05M9OP001-2.002-0233-С001, следва да се попълнят следните документи: пълен текст

Отчет на г-н Трайко Младенов за първите сто дни от встъпването си в длъжност

На 10.03.2016г. в НЧ ,,Иван Вазов" кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов чрез презентация представи на гражданите на общината своя 100 дневен отчет и им даде възможност да задават своите въпроси и да обсъдят, както направените неща до сега, така и бъдещи проекти и действия.   пълен текст

8 март

Кметът на община Костинброд не забрави дамите на 8 март. Лично посети пенсионерските клубове Люляк и Орхидея в гр.Костинброд. Сърдечно ги поздрави по – повод най-нежния и красив празник 8-и март – Международен ден на жената. пълен текст

Регионална среща във връзка с разработените нови Общински стратегии за социални услуги

На 09.03.2016 г. в малък салон на НЧ „Иван Вазов“ гр. Костинброд се проведе регионална среща във връзка с разработените нови Общински стратегии за социални услуги. Регионалната среща се състоя при следния дневен ред: пълен текст

Трети март – национален празник на България !


На 03.03.2016 от 10:00ч. на централният площат „Иван Вазов” в град Костинброд се проведе официално честване на Националният празник на Република България. На честването присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-жа Габриела Георгиева и г-жа Теодора Гогова – зам. кметове на община Костинброд , д-р Атанас Тенев – председател на ОбС Костинброд, общински съветници, кметове на кметства и други официални лица. В честването взе участие представителна рота от военно формирувание 34420.   пълен текст

Празничен концерт по повод Трети март

На 02 март 2016 година се проведе празничен концерт по повод Националния празник на България.В него взеха участие певицата Ваня Костова и Боян Михайлов, певеца Илия Луков с танцова формация „Мездра”, както и специалното участие на младите артисти от Дневен център за работа с деца на улицата и Център за обществена подкрепа, които представиха драматизация по романа „Под игото” от Иван Вазов. По време на спектакъкла г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд поздрави присъстващите с предстоящият национален празник и представи пред аудиторията най-големият ни успех в детския футбол в община Костинброд, а именно спечелването на купата ЕСФА 2016 от децата от ОФК Костинброд. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста