Община Костинброд възложи изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на село Градец, както и довеждащ и захранващ водопровод

Община Костинброд възложи изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на село Градец, както и довеждащ и захранващ водопровод

Община Костинброд възложи изготвяне на работен проект за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи на село Градец, както и довеждащ и захранващ водопровод, който включва: *Водоснабдяване *Геодезия *Пътна-възстановяване на пътната настилка *Временна организация и безопасност на движението *План за безопасност и здраве *Пожарна безопасност *План за управление на строителните отпадъци Дължина на новопроектирания водопровод е 9 700 м. I eтап 8 306,16 м., 373 бр. СВО И 37 пожарни хидранта. II етап 1 450,60 м., 86 бр. СВО И 3 бр пожарни хидранта. В с. Градец е предвидено да се изгради водопродната мрежа от 32 водни клона Ф90. Към всеки имот е предвидено ново сградно отклонение с граница на имота В проекта са включени пожарни хидрнти за обезпечаването на нуждите при пожар: 40 пожарни хидранта, 459 сградни водопроводни отклонения Община Костинброд ще търси възможности за национално или европейско финансиране и бъдещо реализаране на проектите. Предстои съгласуване на работния проект и издаване на разрешение за строеж. След реализаране на проекта ще се намалят загубите на вода, ще се избегнат аварии по трасетата, с което населените места ще имат нормално водоподаване. Чрез тези дейности ще се постигнат заложените стратегически цели в сектор ВиК в Плана за интегрирано общинско развитие.
На 15.07.2022г. в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947”, гр. Костинброд, се проведе специализирано обучение на тема : “Същност, етични стандарти, комуникация при социалната асистенция” по СУ “Асистентска подкрепа” на Асистентите, предлагащи социална асистенция.

На 15.07.2022г. в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947”, гр. Костинброд, се проведе специализирано обучение на тема : “Същност, етични стандарти, комуникация при социалната асистенция” по СУ “Асистентска подкрепа” на Асистентите, предлагащи социална асистенция.

Екипът, работещ по СУ “Асистентска подкрепа” възложи на обучителен център “Тренинг фактори” с Лектор г-жа Зоя Соколова – психолог, експерт по социални дейности, провеждането на специализираното обучение което е задължително условие за изпълнение на длъжността “Социален Асистент”. В програмата на обучението бяха засегнати следните теми: -Същност на социално-битовите дейности; -Специфика на грижите за възрастни хора; -Дейности, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности; -Комуникация с потребителя и неговите близки. Всички Асистенти работещи в СУ “Асистентска подкрепа” получиха сертификат.
В село Безден се организира първият празник на рибата “Наслука”

В село Безден се организира първият празник на рибата “Наслука”

Празничната програма и състезанието по риболов се организира от секретаря на НЧ ”Иван Вазов-1957”, г-жа Румяна Величкова и кметство Безден, в лицето на кметския наместник г-н Цветан Борисов. пълен текст

Поредна кинопрожекция под звездите се състоя в селата на община Костинброд

Поредна кинопрожекция под звездите се състоя в селата на община Костинброд

Жителите на село Драговищица се насладиха на българския филм от 2019 г. – Завръщане. Прожекцията се организира от община Костинброд с вход свободен за всички желаещи, посетили площада на село Драговищица. На лятното кино присъства г-жа Албена Виденова – кмет на село Драговищица. Заповядайте на следващото кино – 22 юли от 21:30 ч на площад “Иван Вазов”, гр. Костинброд.
Прехвърли се безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост на община Костинброд

Прехвърли се безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост на община Костинброд

Благодарение на добрата работа между Общинска администрация – Костинброд и Областна администрация на Софийска област беше изчистена собствеността на спортния терен в село Петърч. пълен текст

Лятно кино

Лятно кино

На 15 юли от 21.30 ч.- на площада в село Петърч ще се прожектира филмът “Като за последно”; На 16 юли от 21.30 ч.- на площада в село Драговищица ще се прожектира филмът “Завръщане”. ВХОД СВОБОДЕН! Заповядайте!
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Публично обсъждане на ОТЧЕТ на БЮДЖЕТ 2021г.

Община Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2021 година. Инициативата ще се проведе за двадесети пореден път. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета. пълен текст

bg Български
X
Размер на шрифта