Община Костинброд постави нови пейки в Първи район, град Костинброд

Община Костинброд постави нови пейки в Първи район, град Костинброд

След като се обновиха детските съоръжения на площадката, а родители облагородиха градинката около детската площадка, днес се поставиха чисто нови пейки за жителите на Първи район. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми граждани,
Община Костинброд Ви уведомява,че във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04-ти Април 2021г . общинска администрация ще работи със следното работно време: на 03 април 2021 от 8.00ч. до 17.00ч и на 04-ти Април от 07.00  до 20 .00ч. 2021г. във връзка с изборния процес. пълен текст

Министерство на труда и социалната политика връчи първите награди „Социален работник на годината – 2021“. Община Костинброд получи грамота от министър Деница Сачева. Номинацията е за Светослава Иванова – директор на Дневен център за работа с деца на улицата – Костинброд

Министерство на труда и социалната политика връчи първите награди „Социален работник на годината – 2021“. Община Костинброд получи грамота от министър Деница Сачева. Номинацията е за Светослава Иванова – директор на Дневен център за работа с деца на улицата – Костинброд

Официалната церемония се проведе онлайн по инициатива на министър Деница Сачева. Тя е по повод Световния ден на социалната работа- 16 март.

В осемте категории на конкурса бяха отличени над 80 социални работници от системата на Агенцията за социално подпомагане, социалните услуги към общините и общинските администрации. пълен текст

От днес отвори врати първият в община Костинброд Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

От днес отвори врати първият в община Костинброд Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

От април 2021 година започва работа Консултативен кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В него ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните. пълен текст

За планирани прекъсвания съобщават от ЧЕЗ Разпределение България в Община Костинброд:

За планирани прекъсвания съобщават от ЧЕЗ Разпределение България в Община Костинброд:

На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / – Богьовци: Общ.Костинброд , УПИ IX-115 Кв.26 УПИ X-126 Кв. 25 , УПИ ХІІ-127 Кв.25 Преместваем Обект, Къща На 29.03.2021 г. /09:46 – 10:30 ч. / – Голяновци: 350036 М.Керената , 401001 , 408.17 , 408.91 IV-302 , VI-Общ, Кв.25 , XVI-131 , Георги С. Раковски 14в, 14б, 14а, Кирил И Методи 11, Крайречна 16, М. „Червиляк , М. Червиляк, УПИ 403045 , М. Червиляк, УПИ 403047 , Местн.Ул.Централна 9, ПИ 001242 , ПИ 001261, М.Пеювица , ПИ 15984.369.5 , ПИ 322020 , ПИ 336, М.Лаката , ПИ 350028, М.Керената , ПИ 403046, М.Червилак , ПИ №358 М.Пеювица , ул. Лилия УПИ 322 Кв.22 , Ул Нарцис УПИ III-92.Кв 21 , УПИ 2-127, 129, 227 Кв.10 , УПИ I -128 , УПИ IV-40 Кв.19 , УПИ V-Общ. Кв.25 , УПИ XIX-50 Кв.6 , УПИ XV1-67, 68 , УПИ XXIII-50 , УПИ ІІІ-298, Кв.4 , УПИ ХVІ-219, Кв.13 , Хан Аспарух 9, Централна Лъката 2, Вила, Местност Страната, Местност Уздровица, 3 Ул.Виктория, М.Лаката, Имот 339027, Къща, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, Кв.9 На 29.03.2021 г. /09:46 – 10:30 ч. / – Драговищица, Общ. Костинброд: М. Змиярника , 020400 М. Батковаци, 101 , 139 , 160140 , 433, 92 , 507.26 , 507.88 , 556 , 68134.8589.1 , I-487, Кв.13 , IV -185 Кв.33 , IV-236 Кв.48 , XIX-163, Кв.24 , XIX-466 , І Кв.33 , Батковци , Белидие Хан , Бригандия , Втора 3, 38, УПИ 1-181, Кв.35, 1, Двадесет И Втора , Двадесет И Първа 1, Двадесет И Трета 10, Дванадесета 10, Девета 4, Кв. Батковци , М.Брагандия Кв.Батковци, М.Брегандия Имот Пл.№42 , М.Бригандия , М.Бригандия Им.Пл.№116 , М.Бригандия Им.Пл.№75 , М.Бригандия Кв.Батковци , М.Бяла Земя , М.Лъка Изомат Пи 140180 , Мест. Брегандия , Мест. Бригандия , Мест.Бригандия , Местн.Бригандия , Местност Бригадия , Местност Бяла Земя , Местност Стожера , Осемнадесета 13 А, Осма 6, Парцел 601 До Кв.2, Пета 3, ПИ 507.8 , ПИ 508.120 , ПИ 541 До Кв.22 , ПИ 543 До Кв. 22 , ПИ №92 Кв.26, Ул.Първа №7 , Първа 75, 31а, Склад, 54, 38, 116, 89, 97 7, Седемнадесета 6, Стожера , Тридесет и Втора 4, Тридесет и Шеста 10, Тридесета 3, УПИ 508113, М.Стожера , УПИ 558 Кв. 6 , УПИ IX-350 , УПИ XI-157 Кв.24 , УПИ XI-443 Кв.36 , УПИ XIII Кв.15 , УПИ ХХ-466, Кв.51 , УПИ -16, Кв. 502в.з. Брегандия , Четвърта 2, Махала Стожера, ПИ 352020, Фургон, 1, 3, 26, 17, 11, М.Бригандия, Пи 5020007, Вила На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / – Дръмша: 87.196 , Гаго Пи 87, 181 , М Самовилски Връх, П-Л 81.44 , М.Самовилски Връх , Местност Самовилски Връх , Пи 81.157 , Самовилски Връх Пи 82, 9 , УПИ -VIII-7 На 29.03.2021 г. /09:46 – 10:30 ч. / – Костинброд: 050260 , 38978.264.102 , 38978.507.302 , 508, 161 , І-4397 Кв.259 М. Под Селото , Александър Стамболийски 79, 83, 87а, 95, 89, 101, 81, 83а, 93, 87, 76, 97, 91, 99, 72, 74, 24, 32, 27, 42, 49а, 1, 40, 37, 49, 47, 51, 26, 38, 5, 9, 20, 10, 8, 3, 2, 13, 30, 46, 4, 43, 52, 39, 50, 12, 21, 36, 7, 45, 23, 11, 6, 28, 48, 19, 44, 31, 34, 35, 22, 20а, 29, 25, 33, 78а, Атанас Йорданов – Памидова Лоза ЕТ , Балван 11, 5а, 9, 2, 7, 10, 1, 3а, 3, 13, 4, Бригандия , Вихрен 6, 10, 4а, 2, 1, 12, 8, 4, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, 4, Кирил и Методий 3, 7, Крайбрежна 20, 6, 4, 14, 12, 18, Лилия 53, 16, 51, 25, 41, 23, 31, 20, 14, 33, 43, 45, 29, 18, 37, 35, 39, 27, Ломско Шосе 88, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, 4, 3, 1, 2, 11, 7, 5, 6, 9, Люляк 16, 24, 25, 28, 18, 19, 26, 23, 20, 29, 21, Малка Падина , Мест.Червиляка , Местн.Малка Падина 3, 2, Местност Балван Градина , Местност Шкендерица 2, Младост 4, 6, 2, 3, 1, Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Оборище 15, 6, 7, 2, 3, 9, 1, 5, 8, 4, Отец Паисий 1, 3, 14, 6, 2а, 8, 7, 4, 10, 11, 12, 5, 2, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пенчо Славейков 5, 2, 2а, 2 Г, 3, 9, 4, 1, 7, Пи 050020 Цех За Щори , Пи 38978.264.103 , Пи 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, 2, 13, 15, 5, 11а, 9, 17, 1, 11, 7, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, 20, 12, 24, 14, 15, 26, 10, 1, 21, 17 Вила, 4, 8, 2, 3, 13, 16, 27, 6, 18, 19, 23, Руен 2, Светлина 8, 5, 14, 4, 2, 16, 1, 18, 22, 10, 6а, 12, Синчец 5, 10, 11, 1, 7, 4, 13, 12, 8, 3, 9, 6, Славянска 102, 110, Стара Планина 2, 15, 5, 14, 6, 10, 11, 2а, 14а, 13, 7, 3, 12, 16, 9, Стефан Костадинов 10, 5, 6, 11, 8, 3, 2, 9, 1, Теменуга 8, 9, 3, 11, 4а, 2, 7, 1, Топола 4, 2, Ул.Справедливост 6 А, УПИ 1-4082 , УПИ VI -7666 Кв.189 , УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, УПИ XXI-1362 Кв.180 , УПИ XXII-1362, Кв.180180 , УПИ XXXII-1364, Kw.180 , Филип Тотю 33, 14, 41, 2, 1, 24, 8, 10, 6, 3, 35, 29а, 5, 18а, 23, 21, 39, УПИ ІІ-4082 Кв. 189, 9, 27, 16, 7, 19, 37, 4а, 29, 13, 17, 31, 4, 25, 11, 12, 18, 18а, Хан Кубрат 2, ХХХ-1364, Кв.180 , Царевец 12, 16, 5, 8а, 7, 9, 2, 4, 6, 11, 14, 7 Гараж, УПИ 503050, 10, 3а, 8, 3, 1, Червиляка На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:16 ч. / – Костинброд: 18-2059, Кв. 150 , Георги С. Раковски 87, 85, Иван Вазов 16, 33, 16а, 22, 19, 21, 31, 25, 27, 20, 23, 18, 27а, 29, 18а, Йордан Йовков 59, 29а, 66, 62, 55а, 68, 50, 57, 60, 70, 54а, 72, 41, 39, 49, 72а, 31, 54, 76, 74а, 52, 56а, 74, 33, 37, 37а, 35, 64, 61, 68а, 55, 56, Ком 7, 5а, 3а, 5, Ломско Шосе 40а, 36а, 37, 49, 44, 51, 50, 36б, 47, 54, 42, 41, 40, 35, 52, 46, 39, 56, 45, 63, 38, 43, Момчил Войвода , Мургаш 7, 16а, 16, 3, 7а, 14, 18, 10, 12, 3а, 6, 8а, 2, 5, 1, 4, 9, 10а, Цар Калоян 12, 29, 2а, 7, 4, 19, 10, 15а, 11, 22, 3, 14, 2, 18, 8, 5, 13, 16, 17, 15, 1, 20, 6, 4а, Янко Забунов 37, 35, 40, 34, 35а, 38, 36, 37а, 39, 39а На 30.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч. / На 31.03.2021 г. /12:30 – 16:30 ч. / – Костинброд: 38978.507.302 , Александър Стамболийски 78а, Здравец 6, 1, 3, 4, 10, 5, 8, 5 А, 2, Люлин 22, 31, 33, 28, 40, 42, 30а, 37, 36, 23, 39, 13, 14, 16, 17, 15, 35, 37а, 45, 8, 52, 41, 17а, 16 Къща, 29, 12, 21, 55, 51, 14а, 32, 38, 10, 24а, 24, 43, 19, 25, 34, 30, 11а, 46, 26, 44, 27, Мест.Червиляка , Никола Обретенов 1, 3, 8, 6, 2, 5, 10, Патриарх Евтимий 1, Пейо Яворов 5, 1, 2, 4, 4а, 3, 6, Пи 38978.507.404 , Поморие 23, 19, 21, 4, Преспа 3, 4, 7, 1, 2, 5, Първи Май 29, УПИ VIII-866 Кв 202 Яворов 1, УПИ XIII-904, Кв.195 38978.507.397, Филип Тотю 18а, Червиляка На 29.03.2021 г. /12:01 – 13:00 ч. ; 15:01 – 16:00 ч. / – Костинброд: 38978.900.3375 , Асен Златаров 1а, 1, 2, Георги С. Раковски 13, 47, 30, 10а, 26, 43а, 34, 36, 22, 37, 20, 15, 1, 14, 11, 17а, 4а, 32, 8, 11а, 31, 39, 16, 51, 4, 23, 24, 6, 41, 43, 53, 47а, 19, 27, 35, 18, 25, 33, 28, 29, 45, 38, 10, 7, 2а, 49, 2б, 12, 17, Детелина 1, 2 Б, 2 В, Кооперативен Пазар , Никола Й Вапцаров 6, 1, 7, 2, 8, 4, 10, Обединена 6, 21 Бирария, 4, Охрид 22, 6, 16, 1а, 4, 10, 20, 2, 2 Родопа, 14, 9, 18, 8, 1, 2 Родопа, 11, 24, 3, Панайот Волов 49, Райна Княгиня 5, Славянска 2б, 13, 23, 2, 9, 46, 88, 69в, 12, 4а, 18, 20, 45, 71а, 73, 16, 53, 71, 15, 10, 51, 61, 2в, 69б, 19, 59, 49, 69а, 14, 109, 37, 57, 41а, 63, 37а, 3а, 39а, 68, 67, 69, 67а, 39, 21, 7, 11, 47, 55, 43, 41, УПИ III Кв.100 , УПИ VI-2719 Кв.109а , УПИ X Кв. 108 , УПИ XII Кв.103 , УПИ XVIII-7537 , Филип Тотю 19, Христо Ботев 2а, 2, 8, 3, 4, 1, 5, 6, Цанко Церковски 8, 1, 4, 5а, 5, 3, 6, 2, Общ.Пазар, Гергана, Кооперативен Пазар На 29.03.2021 г. /12:00 – 15:30 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 15:30 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 15:30 ч. / – Костинброд: 68978.900.6862 , Александър Стамболийски 53, 60, 55, 54, 52, 56, Ален Мак 5, 2, 4, 2а, 6, 3, 1, 6а, Бузлуджа 5, 6, 10, 8, 2, 12, 3, Вишня 10, 4, 6, 1, 2, 5, 4а, 2а, 12, Георги Бенковски 2, 3, 5, Йордан Йовков 77, 84, 75, 88, 73, 63, 86, 67, 61а, 65, 78, 88б, 81, 71а, 88а, 71, 79, 80, 77а, 83, Китка 3, 7, 5, 8, 2, 1, 9, 6, Лилия 21, 23, 12, Ломско Шосе 62, 56а, 58, Люляк 11, 14, 5, 4, 7, 9, 6, 10, 8, 12, 13, 17, Мизия 25, 3, 22, 13, 5а, 17, 19, 18, 10, 1, 11, 22а, 21, 2, 20, 7, 29, 29а, 5, 16, 31, 12, 14, 15, 6, 23, Народни Будители 1, Плиска 1, Родина 2, 7, 4, 5, 1, 3, Русе 2, 8, 11, 22, 26, 9, 7а, 7, 18, 12, 20, 24, 17, 14, 1, 6, 1а, 10, 10а, 9а, 3, 5, Славянска 169, 175, 167, София 4, Странджа 1, Шейново 5, 2, 8, 15, 17, 6, 9а, 10, 11, 1, 19, 6а, 18, 8а, 16, 20, 12, 14, 3, 7, 10а, Шипка 15, 5, 6, 11а, 7, 4, 10, 3, 14, 22, 27, 25, 20, 19, 23, 9, 13, 11, 5а, 16, 21, 12, 17, 1, 2 Б, 8, 24, 2, 18, Янко Забунов 1, 25а, 13, 11, 6, 15, 12, 28а, 27а, 32, 6а, 17, 33, 3, 8, 16, 31, 11а, 19, 18а, 27, 7, 23, 29, 21, 25б, 22, 24а, 25, 9, 10, 28, 33а, 2, 18, 26, 5, 33 Б, 20, 19б, 4, 14а, 14 На 29.03.2021 г. /12:01 – 16:00 ч. / – Костинброд: Възход 21, 15, 9, 3, 18, 23, 11, 28, 4, 27, 16, 17, 7, 1, 13, 19, Захари Зограф 2, 3, 1, Йордан Йовков 5а Къща, 5, 1, 2, 3, Момина Сълза 1а, 2, 3, 4, 2а, 1, Обединена 46, 58, 56, ПИ 38978.634.32 , Ул Илинден 4, УПИ VI-1524 , УПИ Xx-4018 Кв.60а , УПИ XXVII-4019, Кв.60а , УПИ XXVIII-4020 Кв.60а , УПИ ХХХI-1524, Кв.85 , 3, 2, 1 На 30.03.2021 г. /10:01 – 15:00 ч. / – Костинброд: Гара Бригадир На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:30 ч. / – Опицвет: УПИ XII-250, Кв.25 , 10 , УПИ 472 Кв.29 , УПИ V-223 Кв.22 , УПИ XI-344 Кв.37 , УПИ XIV-169 Кв.32 , УПИ ІІІ-Общ, Кв.42 На 29.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 30.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 31.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / На 01.04.2021 г. /12:00 – 16:00 ч. / – Опицвет: VII-92, Кв.24 , УПИ XV-86 Кв.23 , УПИ ІІ-255, Кв.25
С два бронзови медала се завърнаха кадетите на „Белица- Костинброд” от държавното първенство по класическа борба, състояло се на 20 и 21 март в град Самоков

С два бронзови медала се завърнаха кадетите на „Белица- Костинброд” от държавното първенство по класическа борба, състояло се на 20 и 21 март в град Самоков

Медалистът ни Денис Стоянов заслужи бронзово отличие в категория до 92 кг. Борислав Здравков се окичи в бронза след успешните си схватки в категория до 71 кг. Клуб по борба “Белица” имаше и трети представител – Дилян Ириков, който се представи отлично и завърши на 7-мо място в категорията до 55 кг. пълен текст

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска още 1 300 000 лв. за доизграждането на водопровода в село Драговищица

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска още 1 300 000 лв. за доизграждането на водопровода в село Драговищица

Проект “Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд”. Обособена позиция 1: „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“, които стартира работа преди един месец получи още едно финансиране от 1 мил. 300 хил. лв. пълен текст

Комисар Георги Иванов – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София (РДПБЗН – София) връчи грамота на Доброволно формирование “Феникс”- гр. Костинброд

Комисар Георги Иванов – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София (РДПБЗН – София) връчи грамота на Доброволно формирование “Феникс”- гр. Костинброд

Доброволното формирование на община Костинброд бе сред номинираните за 2020 година формирования в националния конкурс на Национална асоциация на доброволците в Република България /НАДРБ/. пълен текст

Днес се откриха две нови футболни игрища в село Безден и град Костинброд.

Днес се откриха две нови футболни игрища в село Безден и град Костинброд.

През 2019 г., в Държавен фонд “Земеделие” кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реконструкция и оборудване на спортна площадка в гр. Костинброд“. Одобреното финансиране е на стойност 96 776, 22 лв., от които 82 259, 79лв. европейско и 14 516, 43 национално съфинансиране, като средствата се предоставиха по подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони. пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста