Урок по родолюбие, във връзка с 150 години от раждането на Васил Левски, събра ученици от всички училища в община Костинброд

Урок по родолюбие, във връзка с 150 години от раждането на Васил Левски, събра ученици от всички училища в община Костинброд

На 02.03.2023 г. в НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1890“ гр. Костинброд, съвместно с НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд и НЧ „Заря – 1914“, гр. Костинброд, се проведе урок по родолюбие на тема „150 години от смъртта на Левски“ пълен текст

Съобщение

Съобщение

Уважаеми граждани, Уведомяваме ви, че от 01.03.2023г. в Общинска администрация Костинброд ще се приемат заявления за отпускане на еднократна финансова помощ. Съгласно решение на Общински съвет Костинброд, условията за отпускане на помощта са: наличие на решение на ТЕЛК с 90% или над 90% трайно намалена работоспособност (или I група инвалидност), валидно към датата на депозиране на заявлението; или друг вид медицинска документация в случай на скорошна хоспитализация. Необходимо е копие на решението да бъде приложено към заявлението заедно с удостоверение за банкова сметка. Документите ще се приемат всеки делничен ден от 08.00ч. до 17.00ч. в Център за информация и услуги (деловодство) на Общинска администрация Костинброд – ул. „Охрид“ №1, ет.1, стая №12. пълен текст

Днес, освен традиционният мартенски базар пред общинска администрация- Костинброд, се проведе и изложба-базар във Второ ОУ “Васил Левски”.

Днес, освен традиционният мартенски базар пред общинска администрация- Костинброд, се проведе и изложба-базар във Второ ОУ “Васил Левски”.

С ръчно изработени мартеници на базара се включиха Дневен център за работа с деца на улицата, Център за социална рехабилитация и интеграция “Надежда”, Първо ОУ “Васил Левски”, гр. Костинброд, СУ “Д-р Петър Берон” и ПГВМСС “Св. Георги Победоносец”. Поздравления за всички включили се в мартенския базар! Очакваме Ви догодина!
Традиционният мартенски базар се проведе пред общинска администрация- Костинброд

Традиционният мартенски базар се проведе пред общинска администрация- Костинброд

С ръчно изработени мартеници на базара се включиха Дневен център за работа с деца на улицата, Център за обществена подкрепа “Промяна”, Център за социална рехабилитация и интеграция “Надежда”, Първо ОУ “Васил Левски”, Второ ОУ „Васил Левски“, Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, ДГ „Пролет“, Български Червен кръст- Костинброд и Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания, село Опицвет. пълен текст

23.02.2023г. в малкия салон на народно читалище “Иван Вазов – 1947”, се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите в Община Костинброд и Предложение за планирането в Община Костинброд на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

23.02.2023г. в малкия салон на народно читалище “Иван Вазов – 1947”, се проведе обществено обсъждане на Анализ на потребностите в Община Костинброд и Предложение за планирането в Община Костинброд на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Целта на анализа е планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, необходимо за разработването на Национална карта на социалните услуги, която следва да бъде приета до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд на Република България. пълен текст

23.02.2023г. в малкия салон на НЧ “Иван Вазов- 1947” , гр. Костинброд се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, включващ представители на ангажираните в процеса институции и организации.

23.02.2023г. в малкия салон на НЧ “Иван Вазов- 1947” , гр. Костинброд се проведе заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги, включващ представители на ангажираните в процеса институции и организации.

Основна цел на Съвета е да участва и подпомага разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Костинброд. пълен текст

На 21 февруари 2023г. от 13.00 ч. в хотел Маринела, гр. София се състоя 36-то редовно заседание на Общото събрание на НСОРБ /Национално сдружение на общините в Република България/

На 21 февруари 2023г. от 13.00 ч. в хотел Маринела, гр. София се състоя 36-то редовно заседание на Общото събрание на НСОРБ /Национално сдружение на общините в Република България/

Участие в общото събрание на НСОРБ взеха и ръководството на община Костинброд, в лицето на г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и г-жа Даниела Станкова – общински съветник. пълен текст

НЧ ”Нов Живот- 1919”, село Петърч организира конкурс за рисунка на тема „ Апостолът на свободата“ с участието на децата от ОУ “Отец Паисий”, Първо ОУ „Васил Левски“ и Второ ОУ „Васил Левски“

НЧ ”Нов Живот- 1919”, село Петърч организира конкурс за рисунка на тема „ Апостолът на свободата“ с участието на децата от ОУ “Отец Паисий”, Първо ОУ „Васил Левски“ и Второ ОУ „Васил Левски“

Ден след 19 февруари, в реновирания детски кът към библиотеката на НЧ “Нов Живот-1919”, село Петърч бяха оценени рисунки посветени на Обесването на Васил Левски.

В журито се включиха г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов-кмет на село Петърч и г-жа Кристина Йорданова – старши специалист „Култура и спорт“. Секретарят на читалището г-жа Силвия Миланова връчи грамоти и книжки на Апостола на Свободата. пълен текст

Бранд идентичност на дестинация Костинброд беше представена в рамките на международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 2023

Бранд идентичност на дестинация Костинброд беше представена в рамките на международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 2023

Туристическото лого на община Костинброд и бъдещата бранд идентичност на общината като туристическа дестинация, бяха представени като добра практика по време на международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 2023. пълен текст

Съобщение

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,Във връзка с преписки за изменение на поземлени имоти №346 и №347 и УПИ IX „За магазин“, кв.20 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Петьрч, администрация Костинброд Ви уведомява, че със заповед №РД-17- 144/09.06.2022 год. и заповед №РД-17-120/20.05.2022 год. на кмета на Община Костинброд се отменят съответно заповед №РД-17-71/14.03.2022 год. и заповед №РД-17-23/31.01.2022 год. на кмета на Общината и следва да се явите в Общинска администрация Костинброд, ул. „Охрид“ №1, гр. Костинброд за запознаване с преписката в дните вторник или четвъртък от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., като Моля, да носите в себе си и документ за собственост. пълен текст

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Костинброд изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. пълен текст

Община Костинброд отбеляза 150 години от обесването на Васил Левски в Шияковския манастир „Св. Архангел Михаил“

Община Костинброд отбеляза 150 години от обесването на Васил Левски в Шияковския манастир „Св. Архангел Михаил“

150 години изминаха от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски, но България продължава да скърби за своя „един син”. По традиция на 19 февруари свеждаме глави пред неговата памет, защото изминалите години са съхранили образа му като един от най-светлите в българската история. пълен текст

bg Български
X