Регионална здравна инспекция – Софийска област със свое писмо 07-115/09.04.2020г. уведомява общините за дейността на „Обекти за търговия на дребно с хляб и тестени изделия, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект“

Във връзка с постъпило писмо в община Костинброд от РЗИ – Софийска област, Ви уведомяваме за следното:

“Обекти за търговия на дребно с хляб и тестени изделия, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект“ следва да извършват своята дейност съгласно добрите практики и препоръките към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес на Министерство на здравеопазването, а именно: пълен текст

Община Костинброд получи продукти за хората в нужда от Кока-Кола

Община Костинброд получи продукти за хората в нужда от Кока-Кола

Днес, 09.04.2020г., най-голямата компания на територията на община Костинброд дари свои продукти на Домашния социален патронаж, Дневен център за работа с деца на улица и Център за обществена подкрепа, които в дните на извънредно положение обслужват социално слаби лица, самотно живеещи възрастни хора и многодетни майки на територията на община Костинброд. пълен текст

СЪОБЩЕНИЕ – ОТДЕЛ “ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

СЪОБЩЕНИЕ – ОТДЕЛ “ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че в ДВ,бр.28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на & 26 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, влизащ в сила от 24.03.2020 г. с два месеца- до 30 юни 2020 година, се удължава срокът, в който местните данъци за недвижими имоти и за МПС ще са с 5% отстъпка, ако се платят в пълен размер. Остават да работят касата на Община Костинброд, находяща се в гр.Костинброд, ул.Охрид№1, ет.1 от 8:00 до 17:00 часа  и кметствата по населени места на Община Костинброд, където може да платите в брой или безкасово чрез ПОС терминал, при засилен контрол и мерки за дезинфекция. Може да се направи плащане на касите на чрез EasyPay, чрез FastPay, с пощенски запис в клоновете на Български пощи ЕАД или по банков път по посочената Банкова сметка – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК – клон Костинброд: IBAN:BG85UNCR 9660 8497 5755 10.BIC:UNCRBGSF, по съответен код за вид плащане. пълен текст

Кметът на община Костинброд издаде заповед РД-05-133/08.04.2020г.  на основание заповед РД-01-179 от 06.04.2020 г.  на министъра на здравеопазването. След планиран ремонт Централния кооперативен пазар скоро ще бъде отворен за земеделски производители. Общината подготвя предложение до общински съвет-Костинброд с мерки за облекчения на търговци, ползващи общински имоти.

Кметът на община Костинброд издаде заповед РД-05-133/08.04.2020г. на основание заповед РД-01-179 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването. След планиран ремонт Централния кооперативен пазар скоро ще бъде отворен за земеделски производители. Общината подготвя предложение до общински съвет-Костинброд с мерки за облекчения на търговци, ползващи общински имоти.

Заповедите, които бяха издадени от община Костинброд, каквато е и заповедта за вечерния час – бяха направени, за да може да се предотврати разпространението на заразата от COVID-19 в общността ни. пълен текст

Днес се извърши дезинфекция на улици със специализирана техника във всички квартали на град Костинброд. Мерките за дезинфекция са предприети във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID -19.

Днес се извърши дезинфекция на улици със специализирана техника във всички квартали на град Костинброд. Мерките за дезинфекция са предприети във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID -19.

Препаратът, които се използва за дезинфекцията на улици е „ДЕЗИНФЕКТ-В“. Той служи за дезинфекция на ръце, оперативно поле, повърхности от различни материали в здравни и лечебни заведения. Препаратът е безопасен за човека! Общата характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание е йод, нейоногенно ПАВ 5-15%, а за дезинфекцията бяха използвани две водоноски с по 20 кубика вода. пълен текст

Община Костинброд предоставя маски за многократна употреба на пенсионерите при получаване на пенсиите във всички клонове на „Български пощи“ в община Костинброд

Община Костинброд предоставя маски за многократна употреба на пенсионерите при получаване на пенсиите във всички клонове на „Български пощи“ в община Костинброд

От днес, 07.04.2020г., започва раздаването на пенсиите в пощенските клонове в община Костинброд. Създадена е организация за дезинфекция и пропускателен режим. Община Костинброд, чрез служители от социалните центрове към общината, предоставя маски на всеки пенсионер, дошъл в клоновете на “Български пощи” да получи своята пенсия. пълен текст

Предпазни маски за многократна употреба се раздават от кметовете на 13-те населени места в община Костинброд

Предпазни маски за многократна употреба се раздават от кметовете на 13-те населени места в община Костинброд

Кметските наместници в село Опицвет и село Чибаовци раздадоха първи на своите жители предпазни маски.

Г-жа Гергана Величкова – кметски наместник на село Опицвет заяви, че освен дадените от община Костинброд предпазни маски има и дарение от местно семейство, което безвъзмезднопредоставя предпазни маски за нуждите на населението и най-вече на лицата над 60 годишна възраст. пълен текст

Интервю на кметът на община Костинброд пред Радио София БНР

Интервю на кметът на община Костинброд пред Радио София БНР

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов уточни пред Радио София БНР подробности около карантинираните и заболели лица от COVID-19.
⬇️ ⬇️ ⬇️
https://www.bnr.bg/…/10125…/kostinbrod-vavejda-vecheren-chas пълен текст

Информация за заболели лица от COVID-19 на територията на община Костинброд

Информация за заболели лица от COVID-19 на територията на община Костинброд

Община Костинброд благодари на Областна администрация на Софийска област и ръководещият я Областен управител г-н Илиан Тодоров за предоставената публична информация за заболели лица от COVID-19 на територията на община Костинброд. пълен текст

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕЧЕРЕН ЧАС

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВЕЧЕРЕН ЧАС

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
№ РД 05-124 от 01.04.2020г.
гр.Костинброд

На основание чл. 44, ал.1, т.1, т.4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА и чл. 123, т.7 и т.10 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и в изпълнение на решения по Протокол от 01.04.2020г. на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно моя заповед № РД-05-81/09.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД05-119 от 31.03.2020 г., като отчетох нарасналият брой карантирани лица на територията на общината и необходимостта от прилагане на незабавни мерки за защита на живота и здравето на жителите, без да се нарушават Международни актове, гарантиращи защита на човешките права в условията на извънредно положение, пълен текст

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КРИЗИСНИЯ ЩАБ

Днес, 01.04.2020г., в малкия салон на НЧ “Иван Вазов-1947” се проведе извънредно заседание на Общински координационен/ кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID -19, на територията на община Костинброд, сформиран съгласно заповед № РД 05-81 / 09.03.2020 г., гр. Костинброд
Днешното заседание бе водено от председателя г-н Александър Ненов и зам.-председатели д-р Атанас Тенев, д-р Георги Георгиев. пълен текст

З А П О В Е Д  НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД № РД-05-123 от 01.04.2020г. гр.Костинброд

З А П О В Е Д НА КМЕТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД № РД-05-123 от 01.04.2020г. гр.Костинброд

З А П О В Е Д № РД-05-123 от 01.04.2020г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и в изпълнение на решение по Протокол от 01.04.2020г. на Общински координационен/кризисен щаб за превенция и ограничаване и недопускане на разпространение на заболяването COVID-19, на територията на община Костинброд, сформиран с моя заповед № РД-05-81/09.03.2020 г., допълнена със заповед № РД-05-119/31.03.2020 г., пълен текст

Размер на шрифта
Промяна на контраста