Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 ” Грижа в дома в община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 ” Грижа в дома в община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, ОБЯВЯВА СРОК ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Домашен санитар“ – 2 броя при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

С Ъ О Б Щ Е Н И Е За допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „ Работник, изпълняващ доставки по домовете” към общинска администрация Костинброд, във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 ” Грижа в дома в община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Работник, изпълняващ доставки по домовете“ – 2 броя при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Шофьор-поддръжка“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Социален сътрудник“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Социален сътрудник, хора с увреждания и социални услуги“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

bg Български
X