ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Социален сътрудник“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по Договор № BG05SFPR002-2.001-0002-С01, проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 ” Грижа в дома в община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, община Костинброд УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.001-0002 ” Грижа в дома в община Костинброд”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, община Костинброд УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ АНГАЖИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ от проведен подбор за длъжността „Координатор, грижи за възрастни хора в общността“ – 1 брой при общинска администрация Костинброд по Договор № BG05SFPR002-2.001-0002-С01, проект № BG05SFPR002-2.001-0002 “Грижа в дома в община Костинброд”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

bg Български
X