Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2016 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2016 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2014 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2015 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2013 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2014 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2012 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2013 година
(Power point презентация)

Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2011 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2012 година
(Power point презентация)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2011 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2010 година
(PowerPoint Presentation)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2010 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2009 година
(PowerPoint Presentation)

Основни параметри и характеристики на бюджета на Община Костинброд за 2009 година
(PowerPoint Presentation)
Основни резултати от изпълнението на бюджета на Община Костинброд за 2008 година
(PowerPoint Presentation)

Размер на шрифта
Промяна на контраста