Указ на Президента Централна избирателна комисия Заповеди на кмета Покани за консултации Избирателен списък Изборни книжа

 

21.05.2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Във връзка със спазването на крайните срокове, за подаване на заявления за:

  • вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
  • гласуване с подвижна избирателна кутия;
  • отстраняване на непълноти и грешки;
  • удостоверения за гласуване на друго място

общинска администрация Костинброд, кметства и кметски наместничества ще работят от 08:00 до 17:00 на 24.05, 25.05 и 01.06.2024г.

 

29.04.2024
Кампания на Европейския парламент за насърчаване на избирателната активност Използвай гласа си. Или друг ще реши вместо теб