УСЛУГА:

2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.

Регистрация

Стопанска дейност:

Култура

На основание на:

Закон за вероизповеданията - чл. 19

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

Не

Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Кмет на община

Срок за предоставяне:

14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Административни звена:

отдел "Административно и информационно обслужване и ГР"

Адрес: обл. София, общ. Костинброд, гр. Костинброд, гр.Костинброд, ул."Охрид" №1, п.к. 2230
Код за междуселищно избиране: 0721
Телефон за връзка: 0889500049
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работното време е без прекъсване-всеки работен ден.

Заявяване на услугата

Регистрация на заявлението

Заявление за вписване в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията

Уведомяване на заявителя

Не се заплаща за услугата

Не се заплаща за услугата

Размер на шрифта
Промяна на контраста