Община Костинброд в YouTube

Културни дейности, фолклорни фестивали, събития

Община Костинброд – КултураКултурен календар

Културен календар

Календар на културните събития, организирани от Общинска администрация – гр. Костинброд


Повече информацияЧиталища

Читалища

Информация за читалищата на територията на община Костинброд


Повече информацияИздания

Издания

Периодични печатни издания на Общинска администрация – гр. Костинброд


Повече информация

Късноримска резиденция „СКРЕТИСКА“

Град Костинброд е специално историческо място

Става дума за откритите през 1973 година археологически останки на територията на община. Те включват Пътна станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул /Константинопол/ и изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, наречена най-вероятно също с името – Скретиска.

> повече информацияФолклорни фестивали

Фолклорни фестивали, които се провеждат на територията на общината, организирани със съдействието на Общинска администрация – гр. Костинброд"Шопски наниз"

"Шопски наниз"

Международен фолклорен фестивал „Шопски наниз“ – гр. Костинброд


Повече информация"За пояс"

"За пояс"

Национален годишен фолклорен фестивал „За пояс“ – с. Петърч


Повече информация“Хайдушки ручей”

“Хайдушки ручей”

Фолклорен фестивал “Хайдушки ручей” – с.Градец


Повече информация