Указ на Президента Централна избирателна комисия Заповеди на кмета Покани за консултации Избирателен списък Изборни книжа

 

ДЕМО – Симулатор за гласуване с машина – Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 г. (cik.bg)


28.09.2022
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 67-НС

 

14.09.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с Указ №213 от 01.08.2022 г. на Президента на Република България публикуван в ДВ бр.№61 от 02.08.2022 г. за насрочване избори за  Народно събрание на 02.10.2022 г., общинска администрация Костинброд ще има следното работно време:

На 17 септември 2022г. – събота, дежурните служители в общинска администрация, кметства и кметски наместничества ще работят от 08:00ч. до 17:30ч.

На 24 септември 2022г. – събота, дежурните служители в общинска администрация, кметства и кметски наместничества ще работят от 08:00ч. до 17:30ч.

30.08.2022

ЦИК Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 – Разяснителна кампания

23.08.2022

 

 

 

bg Български
X
Размер на шрифта