05.04.2024
Годишен финансов отчет 2022г. – заверен от СП


09.02.2024
БЮДЖЕТ 2024 година


07.09.2023
БЮДЖЕТ 2023 година


01.11.2022
Годишен финансов отчет 2021г. – заверен от СП


14.04.2021
Бюджет 2022


31.05.2021
Годишен финансов отчет 2020г. – заверен от СП


28.05.2021
План за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

05.02.2021
Бюджет 2021

05.02.2021
Годишен Финансов Отчет на Бюджет – 2019г.


18.02.2020
Бюджет 2020

27.09.2019
Годишен Финансов Отчет на Бюджет – 2018г.

28.02.2019
Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2018г.

04.02.2019
Бюджет 2019

29.01.2019
Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017г.

29.01.2019
ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА 2017г.

08.03.2018
Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2017г.

07.02.2018
Бюджет 2018

31.08.2017
ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА 2016г.

08.02.2017
ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2017

21.09.2016
ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА 2015г.

05.02.2016
ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2016

ОДИТЕН ДОКЛАД ЗА 2014г.

16.03.2015
Бюджет 2015
Лимитен списък
Приложениe №12 Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева

13.12.2014
Отчет – 2013г.

03.11.2014
Одитен доклад

28.02.2014
ОБЩИНА КОСТИНБРОД – БЮДЖЕТ 2014

21.11.2013
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2014г.

31.05.2013
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА


Одитен доклад – приложение Баланс 2011