28.06.2019
Годишен финансов отчет – НЧ Елин Пелин, С.Голяновци

20.05.2019
Заповед за определяне на заявител ДГ „Виолина“ – с. Петърч

17.05.2019
Заповед за определяне на заявител ВОУ „Васил Левски“ – гр. Костинброд
Заповед за определяне на заявител ДГ „Детелина“ – с. Драговищица
Заповед за определяне на заявител НУ „Отец Паисий“ – с. Драговищица

24.04.2019
Обявление Второ ОУ „Васил Левски“
Обявление ДГ „ВИОЛИНА“
Обявление ДГ „ДЕТЕЛИНА“
Обявление НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

22.03.2018
ДГ „Детелина“ – с.Драговищица – бюджет 2018
НУ „Отец Паисий“ – с.Драговищица – бюджет 2018

15.03.2017

Community centre „G.S. Rakovski – 1928“ / Народно Читалище „Г.С. Раковски – 1928“
85, Purva Str., Dragovishtitsa, Municipality of Kostinbrod, Sofia Region

Уважаеми компании,
Народно читалище „Г.С. Раковски-1928“, с. Драговищица би искало да Ви информира, че на 05.03.2017 г. се обявява търг за извършване на строително-монтажни работи, необходими за реконструкцията и модернизацията на сградата Народно читалище „Г.С. Раковски-1928“ и площада пред нея, по проект № CB007.1.21.314 – “Investing in Youth Capital through modernization of the Cultural centers in the cross-border region”, INTERREG – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme (Програма за трансгранично сътрудничество – България – Сърбия).

Краен срок за подаване на оферти:  18.04.2017 г., 17:00 часа.

За повече информация, моля да се запознаете с прикачените файлове.

Благодарим Ви за вниманието.

Документация

10.04.2017
Уважаеми компании,
Народно читалище „Г.С. Раковски-1928“, с. Драговищица обявява изменение на процедура с.No CB007.1.21.314 – 2 „Реконструкция и модернизация на сградата и площада пред нея на Читалище „Георги Сава Раковски -1928“, по проект № CB007.1.21.314 – “Investing in Youth Capital through modernization of the Cultural centers in the cross-border region”, INTERREG – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme (Програма за трансгранично сътрудничество – България – Сърбия).
За повече информация, моля да се запознаете с прикачените файлове.
Благодарим Ви за вниманието.
Документация

21.02.2017, 11:43
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ 1919“
Покана за търг
Документация

17.02.2017
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ 1919“
На 23/11/2016 г. стартира проекта „Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето“ по Трансгранична програма за сътрудничество между България и Сърбия. Бюджета на проекта е 182 782 евро и ще продължи 15 месеца.

16.03.2016
„КОМУНАЛКОМЕРС КОСТИНБРОД ”ЕООД“ – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Пробутване на земни маси и строителни отпъдъци на депо за земни маси, находящо се на територията на гр.Костинброд, община Костинброд, Софийска област, местност „Драговин дол”, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 38978.94.5 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, деветдесет и четири, точка, пет) с площ от 68 584.00 (шестдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и четири) кв.метра, предназначение на имота –„Депо за земни маси, временно съхранение и предварително третиране на строителни отпадъци и рециклирането им”. Почистване със специализирана техника на пътното платно – подход към депото, при разпиляване на земни маси и строителни отпадъци.

Обявление

Решение

Съобщение до медиите

20.05.2016
Решение за прекратяване

 

18.09.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯ

05.08.2014
„КОМУНАЛКОМЕРС КОСТИНБРОД ”ЕООД
“ – ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.06.2015