АКТУАЛНО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ – от 01 август 2023 г.