16.03.2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [2.84 MB]

 

22.02.2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [938.64 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.24 MB]

 

04.00-48_sait_22.02.2023g.

 

15.02.2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.04 MB]

30.08.2022
Инвестиционно предложение за „АМ ,,Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: ,,Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 ,,Калотина-СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122/20.08.2014г. на МРРБ ≡ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 /начало на пътен възел при пресичането на път II-18 ,,Софийски околовръстен път“ със ,, Северна скоростна тангента“/ – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [456.68 KB]

19.11.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

11.10.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

11.10.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

11.10.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

06.10.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

04.10.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

01.10.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

30.08.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

27.08.2021
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

16.08.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

05.08.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

30.07.2021

 

25.03.2021, 9:00
Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана-София с тунел под Петрохан

Приложения (.zip архив)


16.03.2021, 9:00
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000322  „Драгоман“.

О Б Я В Л Е Н И Е
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000322 „Драгоман“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Букоровци, с. Върбница, с. Каленовци, с. Лопушня, с. Мургаш, с. Шума, община Годеч, област София, с. Василовци, с. Големо Малово, гр. Драгоман, с. Летница, с. Мало Малово, с. Прекръсте, с. Раяновци, с. Цръклевци, община Драгоман, област София, с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Градец, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина, община Костинброд, област София, с. Алдомировци, гр. Сливница, община Сливница, област София.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения (.zip архив)


16.03.2021, 8:30
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“ .

О Б Я В Л Е Н И Е
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“.
Защитената зона е разположена в землищата на  гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Вещица, с. Гранитово, с. Граничак, с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин, с. Върбовчец, с. Орешец, с. Яньовец, община Димово, област Видин, с. Подгоре, с. Раковица, община Макреш, област Видин, с. Гюргич, с. Плешивец, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Репляна, с. Средогрив, с. Търговище, с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Цветкова бара, с. Черешовица, община Берковица, област Монтана, гр. Вършец, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Главановци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин, с. Чемиш, община Георги Дамяново, област Монтана, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, гр. Монтана, с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана, с. Белимел, с. Горна Ковачица, с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна, с. Челюстница, гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден, с. Шума, община Годеч, област София, с. Беренде, с. Беренде извор, гр. Драгоман, с. Калотина, с. Липинци, с. Прекръсте, с. Чепърлинци, община Драгоман, област София, с. Бучин проход, с. Дреново, община Костинброд, област София, с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Манастирище, с. Миланово, с. Церово, община Своге, област София.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения (.zip архив)


28.01.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

07.07.2020
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

06.07.2020
Уведомление за инвестиционно намерение

03.07.2020
Обявление

29.06.2020
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

04.03.2020
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

24.02.2020
Уведомление за инвестиционно намерение

24.06.2019
Уведомление за инвестиционно намерение

17.04.2019
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

08.02.2019
Уведомление за инвестиционно намерение

18.01.2019
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2019
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

07.01.2019
Уведомление за инвестиционно намерение

30.10.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

12.10.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

03.07.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

28.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

20.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

12.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

05.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

04.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

01.06.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

29.05.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

15.05.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

09.05.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

27.04.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

10.04.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

15.03.2018
Уведомления за инвестиционно намерение

12.02.2018
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

07.02.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

12.01.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

09.01.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

04.01.2018
Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление за инвестиционно намерение

21.12.2018
Уведомление за инвестиционни намерения

28.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения

22.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения

21.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционни намерения

10.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения
Уведомление за инвестиционни намерения

03.11.2017
Уведомление за инвестиционни намерения
Уведомление за инвестиционни намерения

25.10.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „ЮРОСПИЙД“ООД, с. Петърч, общ.Костинброд, обл.София

23.10.2017
Инвестиционно предложение за: „Изграждане жилищна сграда в ПИ № 026017 по плана на с. Петърч, община Костинброд“

19.10.2017
Инвестиционно предложение за „Склад на едро и склад за готова продукция – Етап 5“

09.10.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на Външно ел. захранване с кабели Ср.Н 20кV, нов КТП и кабели НН 1кV на Логистичен център за цифровизация и управление на документи /архивохранилище/

Уведомление за инвестиционно намерение
Инвестиционно предложение за изграждане на цех за производство на мебели в с. Драговищица, общ. Костинброд

Уведомление за инвестиционно намерение
„Теленор България“ ЕАД

05.10.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

Инвестиционно предложение за изграждане на „Търговски, административни и жилищни обекти“ в гр. Костинброд

04.09.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

13.07.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

02.05.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

08.03.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.03.2017
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (изм. и доп., ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.) 

21.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

15.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

09.02.2017
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение
Уведомление за инвестиционно намерение

13.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

10.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

06.01.2017
Уведомление за инвестиционно намерение

19.12.2016
НИС Петрол – Уведомление за инвестиционно намерение

22.03.2016
Покана
Доклад на оценка за въздействието на околната среда за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътна линия София- Драгоман“