АКТУАЛНО:

Важно съобщение – обявява се частично бедствено положение в селата Царичина, Понор, Дреново и Бучин проход

Във връзка с продължаването на липса на електрозахранване на селата Царичина, Понор, Дреново и Бучин проход, след взети решения от ...

Днес 28.11.2023г. от 13:00часа със Заповед №РД-05-426/27.11.2023г. на кмета на община Костинброд, беше свикан Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, аварии и катастрофи.

На заседанието присъстваха всички членове на Щаба. На извънредното заседание, във връзка с кризисната ситуация в община Костинброд бяха взети ...

Във връзка с влошеното поддържане на Републикански път III-811 Богьовци-Опицвет-Сливница/, преминаващ през с.Богьовци.

Уведомяваме жителите на Община Костинброд и с.Богьовци, че състоянието на пътя е непроходимо. Община Костинброд е изпратила Сигнално писмо до ...

❌Републикански път III-81, в участъкът на село Богьовци, е затворен от страна на държавните институции.

⚠️Фирмата, която подържа този републикански път не може да го почисти и поради тази причина община Костинброд е почистила пътят ...

🎄 🎄 🎄Коледен фестивал в град Костинброд 🎄 🎄 🎄

 8-10 декември 2023 г.  пл. Иван Вазов, гр. Костинброд  Щандове с Коледни играчки и музикална програма на новата сцена на ...

🎼 Парадът на детската забавна песен -2023 г. ще се проведе на 9 декември от 16:00 часа

 Парадът на детската забавна песен -2023 г. ще се проведе на  декември от 16:00 часа – начало на конкурсна програма;  От  :   часа ...

🎄На 8 декември /петък/ от 18.00 часа ще запалим коледните светлини на елхата срещу сградата на Общинска администрация- Костинброд. 🎄

 Заповядайте всички малки и големи- заедно да преброим от 10 до 1 и да запалим Коледната елха на град Костинброд!  ...

Г-н Трайко Младенов положи клетва като кмет на Община Костинброд за трети мандат

Заедно с него да служат на жителите на Общината се заклеха 17-те общински съветници и г-н Борислав Борисов – кмет ...

Две нови компании с инвестиционно намерение на територията на община Костинброд

Две нови компании с инвестиционно намерение на територията на община Костинброд Представители на бизнеса се срещнаха с г-н Трайко Младенов ...

Първата инсталация за зелен водород в България , във връзка със зелената сделка и плана за възстановяване, ще бъде изградена в община Костинброд!

Община Костинброд има голяма чест да обяви първата частна инсталация за зелен водород в България, която ще се изгради в ...

Към днешна дата на територията на община Костинброд има над 120 кръста, което я прави общината с най-висока концентрация на такива паметници в България.

Голяма част от тези оброчища са издигнати по време на Османското владичество. Християните в региона са търсели скрити и недостъпни ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ за ...

НОВИНИ:

Съобщение – заявления за отпускане на еднократна финансова помощ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Уведомаваме Ви, че заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за настоящата година ще се приемат до 08.12.2023г ...

/ Новини

ЗАПОВЕД № РД-05-427/27.11.2023г. гр.Костинброд

Във връзка с настъпилата усложнена метеорологична обстановка на 25 и 26.11.2023г и в резултат на което бяха прекъснати водоподаването и ...

/ Новини

Важно съобщение !

За времето от 14.00 ч на 26 ноември до 14.00 ч на 27 ноември са затворени участъци на пътища: От ...

/ Новини

Първата среща между местната и изпълнителната власт за мандат 2023-2027 г. се организира от “24 часа”

Днес, 23 ноември, в зала 6 на НДК, гр. София се организира събитието на “24 часа” – “Общините – перспектива ...

/ Новини

Новини за село Петърч!

С постановление номер 222 от 9 ноември 2023 г. Министерски съвет постанови отпускането на средства за неотложно аварийно изграждане на ...

/ Новини
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
КАМПАНИИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД:
СКРЕТИСКА:

 План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.


Това сме ние! Истински, непринудени и съхраняващи историята! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬 Това сме ние! Силни, когато сме заедно! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬 Това сме ние! Пазещи нашите народни бит, обичаи и култура! 🇧🇬🇧🇬🇧🇬 Това сме ние! Наричаме се БЪЛГАРИ !!!

Издания на
община Костинброд

Оперативна програма: „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проект № BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, изпълняван по Договор № BGLD-1.004-0001-С01

Бенефициент: Община Костинброд
Обща стойност на проекта в лева: 2 575 102,11 лева
Обща стойност на проекта в евро: 1 316 649,00 евро
Финансиране от ФМ на ЕИП: 1 119 152,00 евро
Национално финансиране: 197 497,00 евро
Начало на проекта: 15.07.2020г.
Край на проекта:  30.04.2024г.

Безвъзмездните средства от ЕИП представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия към една зелена, конкурентоспособна и приобщаваща Европа.

Основните цели са две: намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и укрепване на двустранните отношения между страните донори и 15 държави от ЕС в Централна и Южна Европа и Балтийските страни.

Трите страни донори си сътрудничат тясно с ЕС чрез Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3,3 милиарда евро чрез последователни схеми за безвъзмездна помощ между 1994 и 2014 г. За периода 2014-2021 г. безвъзмездните средства от ЕИП възлизат на 1,55 милиарда евро.


Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТИ НА КМЕТА:
СПОРТ:


ФК "Спортист 2006"- с. Драговищица


ФК "Торнадо"- с. Безден


Ръгби клуб "Варварите"

Клуб по борба "Белица"

Клуб по лека атлетика „Фортуна“

Клуб по художествена гимнастика "Финес"

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ: