9094 посещения общо 3 посещения за деня
Отчет на кмета г-н Трайко Младенов за периода ноември 2019г. – февруари 2020г.