Местни данъци и такси
> СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

Вече можете да изплащате задълженията си към Местни данъци и такси – община Костинброд чрез онлайн системата за парични преводи и платежни услуги на EasyPay – http://www.easypay.bg/