8704 посещения общо 3 посещения за деня
Отчет на кмета Трайко Младенов за периода от 07.11.2015 г. до 14.02.2016 г.