12656 посещения общо 3 посещения за деня
Отчет на кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов за периода ноември 2015г. – ноември 2017г.