На 17 ноември 2017 г. се състоя Национално ученическо състезание в Стопанска академия “Д. А.Ценов” – Свищов в направленията “Счетоводство”, “Икономика и управление на туризма”, “Управление на проекти”, “Аграрна економика”, “Икономикс”, “Митнически и данъчни контрол”. В ученическото състезание взеха участие над 250 средношколци от елитни училища в 20 града на България.

Презентациите на отборите оценяваха журита, в състав: председател на жури – проф. д-р Маргарита Богданова – катедра „Стратегическо планиране” при Стопанска академия “Д. А.Ценов” – Свищов, членове – г-жа Радостина Раданова – директор на Дирекция „Младежки политики“  при Министерството на младежта и спорта, г-жа Гергана Джугларска – старши експерт в Отдел „Национални и европейски младежки политики“ при Министерството на младежта и спорта, г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд , г-жа Нели Димитрова – зам.-кмет на община Свищов и г-жа Йонка Ченкова – директор на “Общинска банка” АД, гр. Свищов. Гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” към Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността приветства всички с “Добре дошли в Стопанска академия” и заедно с проф. д-р Маргарита Богданова – катедра „Стратегическо планиране” пожела на участниците да покажат своите знания, креативност, творческо вдъхновение, новаторски идеи и смели решения.

[robo-gallery id=“14516″]

Във всяко направление отборите бяха сформирани на случаен принцип с ученици от 11 и 12 класове от различни училища, а в помощ на средношколците бяха ментори в лицето на най-изявените студенти от съответните специалности. В направление „Управление на проекти” участваха 55 ученици от 9 училища, разпределени в 11 екипа. В рамките на състезанието средношколците разработваха проектно предложение по Националната програма за младежта (НПМ) 2016-2020 г., управлявана от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Екипите имаха възможност да избират една от шестте тематични области на програмата: „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”; „Развитие и признаване на младежката работа”; „Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора”; „Активизиране на младите хора в малките населени места”; „Младежко предприемачество”; „Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС”.

Участниците трябваше да дефинират целевата група на проекта, да опишат нейните проблеми и очакваните ползи, които младите хора биха имали след изпълнението на проекта, както и влиянието му върху местната общност. Екипите следваше да посочат цели на проекта, дейности с очаквани резултати, индикатори и необходими ресурси, мерки за информация и публичност, устойчивост на резултатите и мултиплициране на ефекта от проекта.

Всички ученици получиха сертификати, които им дават правото да кандидатстват за студенти в Стопанска академия и да бъдат записани по първа желана специалност и форма на обучение.  Допълнително, за всеки участник бяха подготвени символични подаръци от членове на журито, както и от други организации.

Подарък на Община Костинброд бе присъден на екип №8 с ментор Даниела Тонева – III курс, специалност “Публична администрация” с представеният си проект “Модернизация на учебните методи”. В състава на отбора бяха Нанси Борисова, Нурсен Кузева, Сара Маринова и Петромира Георгиева.

Община Костинброд получи грамота от Стопанска академия “Д. А.Ценов” – Свищов за активно участие в академичния живот на академията в направление „Управление на проекти“.

Поздравяваме всички участници за доброто им представяне и им пожелаваме успех в по-нататъшното им развитие!

3692 посещения общо 1 посещения за деня
Национално ученическо състезание в Стопанска академия “Д. А.Ценов” – Свищов