Домашен социален патронаж гр.Костинброд е създаден през 1989г. През 2017г. Домашен Социален Патронаж навърши 28години робота в социалната сфера на територията на общината.

Домашен социален патронаж е социална дейност към община Костринброд, пряко подчинена на кмета на общината.

Предоставянето на тази социална услуга позволява на нуждаещите се лица да я получават без да се отделат от тяхната естествена семейна среда.Това от една страна осигурява сигурността на обслужваните лица ,че ще им се предоставят качествени услуги от квалифицирани кадри по домовете и от друга страна, освобождова близки и роднини от постоянни ангажименти и от непрекъснати грижи за тях. По този начин лицата в нужда,без да се откъсват от домашната среда,продължават да участват активно в социалния живот на общината.

Към 07,09,2017г. Домашен социален патронаж гр. Костинброд обслужва 55 лица, самотни пенсионери, социално слаби, инвалиди , лица без доходи при капацитет 90 души.

Социалната услуга се предоставя в 1-ви, 2-ри,и 3-ти район на гр.Костинброд в с. Петърч ,с. Опицвет ,с. Безден , с. Богьовци,с. Градец и с. Драговищица.

Домашният социален патронаж извършва следните социални услуги по домовете:

1.Хранене :

  • приготвяне  на храна- предлага се топъл обяд който се състои от супа, основно ястие,десерт и един хляб през ден ,четвъртък и петък има още едно основно ястие имайки се предвид  събота и неделя. Това е пълният пакет който предлага  ДСП ,от тук всеки може индивидуално да избере това което желае.
  • Доставяне на готовата храна- доставянето става по домовете,пет дни в седмицата до дома на обслужващото лице.

Храната се приготвя в стола на ДСП комлпектова се поимено според предпочитаниятя на патронираните лица и в 9,30ч. храната се товари в колата и се доставя по домовете.

През отчетния период  01,01,2017г.-07,09,2017г. в Домашния социален патронаж са записани 10 нови патронирани лица. За този период  имаме 1 починал,4 напуснали по собствено желание. Вкрая на периода  към 07,09,2017г. Лицата които използват услугите на патронажа са 75човека. Като в тази бройка влизат и децата от Дневен център за работа с деца на улицата.

Патронираните лица ползващи услугите на Домашин социален патранаж заплащат месечна такса която включва пълните разходи за храна и реалните разходи за ток,вода и горво.Нуждаещите се се обслужват от квалифицирани служители.

Домашен Социален Патронаж – Костинброд e една от водещите многобройни специализирани социални услуги на територията на община Костинброд.

 
Приготвянето  и доставката  на храна по домовете със специализиран транспорт, социална работа за подпомагане, социалната ре-интеграция на деца, младежи и възрастни хора в неравностойно положение, както и на самотни жители на нашата Община са основните дейности които ДСП осъществява и развива. Приготвянето на храната (топъл обяд) се извършва в основно ремонтирани помещения  с ново кухненско оборудване закупено след кандидатсване по Европейски проект: „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на социалния патронаж“, който общината спечели пред Фонд „Социална закрила“, спечелен през 2016 г.,  на стойност – 20 160 лв. Персоналът на ДСП – Костинброд е висококвалифициран и както дългогодишните  служители, така и младите  полагат всекидневни грижи и усилия за развиването на тази изключително важна социална услуга.

Доставянето на топла храна е ежедневно и е съобразено с хигиенно – диетичните изисквания  на Български Държавен стандарт  и рационалното хранене на хората от  различни  възрасти.

 

ДСП – Костинброд   доставя храна и до различни институции и социални центрове на територията на общината ни. От неговите услуги се ползва и ,,Дневният център за работа с деца на улицата,,. През 2016 г. с решение  от ОбС –Костинброд  дейността на патронажа се разшири като започна да предлага и търговска дейност. И ако в първите години услугата стартира с минимален брой потребители и беше в незавидно финансово състояние, то днес обновената социална услуга осигурява храна на повече от 100 човека. Всички те  получават всекидневно топла и разнообразна храна  на своя домашен адрес на територията на община Костинброд. Съвсем скоро се очаква и доставяне на топла храна  на Районно Управление – Костинброд и Общинска Администрация – Костинброд. ДСП е доказало, че е в състояние да подсигури високо – качествен кетъринг, от подготовката на храните с продукти пожелание на клиента до нейната оставка и сервиране по вид и начин, съобразени спрямо събитието.

Подготвяне на  приятна обстановка и завидно професионално обслужване за най – различни форуми, фестивали, културни и спортни  мероприятия и събития.

 

През месец юли 2017 г. със символите на общината беше брандиран  автомобилът на Домашения  Социален Патронаж- Костинброд.

Новото брандиране на специализираният транспорт ще помогне както за разпознаването му, така и за разширяване на услугата – Социален патронаж на територията на цялата ни Община. Успехът се крие в любезните служители на ДСП –Костинброд които под вещото ръководство на г-н Димитър Димитров всекидневно се грижат за своите потребители като предлагат най-разнообразни ястия и вкусотии по известни Български и международни готварски рецепти.

 

Последното обновление в сградата на ДСП беше свързана с извършване на ремонтна дейност на помещенията в които се помещава услугата, а именно  шпакловаме и боядисване вътрешните стени и тавани. Шпакловани и грундирани бяха  мокрите  помещения против конденз и мухъл

Общинска Администрация – Костинброд  се надява тази услуга да разшири дейността си и да бъде в помощ на все повече нуждаещи се хора от социална грижа и топла храна.

Начин за записване и контакти:
тел: 0721/66 259
моб.тел: 0888/604 117
Адрес: ул. „Славянска“, 68
Управител : Димитър Димитров