Създадена мрежа от доброволци в трансграничната зона:

Protocol and General rules for network

Изготвен екшън план за общините Костинброд и Търговище:

AP Trgoviste Kostinbrod final

AP Trgoviste Kostinbrod final bg

Development of common action plan on three languages : Serbian , English and Bulgarian

Провеждане на съвместни изследвания, проучвания и анализи на съществуващите политики за управление, наблюдение и предотвратяване на околната среда в трансграничния район на общините Търговище и Костинброд и за идентифициране на нови.

Document on policies for management, monitoring and environmental protection in the cross-border zone of Kostinbrod and Trgoviste on three languages : Serbian , English and Bulgarian

 

Доставени рекламни материали по проекта:

 

Доставка на мултифункционален багер за община Костинброд:

 

Съвместно обучение за управление и реагиране при извънредни ситуации и създаване на трансгранична мрежа от доброволци