37841 посещения общо 2 посещения за деня
Отчет на кмета г-н Трайко Младенов за периода ноември 2019г. – ноември 2021г.