Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143,297 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините

Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством

колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Зеленият пакт на ЕС и преходът към зелена енергия предполага прилагането на социални иновации за активно участие на гражданите в енергийния пазар. Енергийните общности, като социална иновация за колективни енергийни действия предвиждат отворено,  демократично участие и управление и осигуряват предимства за членовете и местната общност.

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/.

Партньори:

  1. „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/;
  2. „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/;
  3. B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Проектът ще се реализира в рамките на 30 месеца.

За повече информация за дейностите по проекта следете уебсайта ни.

15524 посещения общо 2 посещения за деня
На 01 ноември 2021 г. стартира проект „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“