МОН предостави 1 223 983 лева на община Костинброд за осигуряване на цялостното функциониране на възстановителния център за деца и младежи с онкохематологични заболявания. За реализацията на проекта беше подписан договор между Министерството на образованието и науката и общината.


В центъра ще се предоставя рехабилитация и психологическа подкрепа за деца и младежи след тежко лечение с химиотерапия или лъчетерапия. Подкрепа ще получат и техните семейства, за които периодът на лечение също е изключително труден.
Средствата се отпускат по проект на администрираната от МОН програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която е съфинансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.


В дейностите на проекта е заложено и разработване на национална методология за интегрирани психологически и социални услуги от работещите в центъра специалисти, както и изготвяне на програма за обучение на персонала, който ще предоставя възстановителните грижи.

Преди две години министър Красимир Вълчев откри, заедно с ръководството на община Костинброд, реновираното иновативно училище “Васил Левски” в кв. Маслово, град Костинброд. В същия ден, министърът на образованието и науката инспектира приключилия проект за цялостно реновиране на материалната база в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство “Св.Георги Победоносец”, град Костинброд.

На подписването на договора между МОН и община Костинброд, кметът г-н Трайко Младенов изтъкна, че през последния месец завърши и ремонтът в ОУ “Васил Левски” в кв. “Шияковци”.

17345 посещения общо 3 посещения за деня
Министерството на образованието и науката предостави над 1 200 000 лева за възстановителни грижи за деца с онкохематологични заболявания