УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,

В продължение на получено в деловодството на общинска администрация Костинброд писмо от „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, „ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ“, с настоящото предоставяме на Вашето внимание проект на график за движение на пътническите влакове за 2021 г.

Същият може да намерите на интернет страница https://www.bdz.bg/bg/a/proektt-na-grafik-za-dvizhenie-na-vlakovete-za-2021-g-e-publikuvan-za-obshchestveno-obszhdane, а предложения за промени да изпращате на е-mail адрес: kostinbrod.bg@gmail.com в срок до 29 юни 2020г. /двадесет и девети юни, две хиляди и двадесета година/.

937 посещения общо 1 посещения за деня
Проект на график за движение на пътническите влакове за 2021 г.