Заплащането на всички видове данъчни и административни  услуги в “Център за информация и услуги на гражданите” и в отдел “Приходи и администриране на местни данъци и такси” в Общинска администрация – гр. Костинброд вече може да бъде извършвано и чрез ПОС терминални устройства.