08.03.2023
П О К А Н А
Относно: провеждане на консултации за определяне състава на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Костинброд за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.

20.02.2023
П О К А Н А

Относно: провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Костинброд за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.