Отчет младежта 2020
Годишен план за младежта 2021

Отчет младежта 2019
Годишен план за младежта 2020

Информация за контакти:
телефон за връзка: 0721/ 68 718

Вътрешни нормативни документи:

 

Читалища
В общината функционират 11 читалища.

НЧ”Ив. Вазов”  е най-голямото читалище на територията на град Костинброд. Учредено е през 1947г., а се помещава в построената  през 1973г. сграда, намираща се на градския площад. Разполага с 38 000 тома, най-голямата библиотека на територията на общината. През годините развива сериозна художествена самодейност. Много от съставите му са носители на медали и отличия на национални фестивали и са участници на  международни сцени.

НЧ ”Св. Св. Кирил и Методий” основано на 14 април 1920г.,  се намира в І район на гр. Костинброд. То се явява наследник на  създаденото през 1890г. културно просветно дружество „Орачъ”. Сградата на читалището е строена съвместно със сградата на ІОУ” В. Левски”  през 1936 г.. Читалищната библиотека разполага с книжен фонд наброяващ 15 800 тома, който непрекъснато се обновява. През годините  са съществували вокални състави, мандолинен оркестър, вокално-инструментална група и фото клуб.

НЧ ”Заря” е основано през 1925 г. и е разположено в ІІІ Район на града. Сградата, в която се помещава е построена през 1949 г.. Читалището разполага с 12 700т. литература.

Читалища на територията на община Костинброд.

 

НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 • Част от антична сграда с подова мозайка – 2,5 км южно от ж.п. гара – Костинброд в двора на опитната станция за ягодоплодни култури /ОСЯК/. Обектът се охранява в границите, очертани от сградата на ОСЯК.
 • Антична сграда – в двора на Опитната станция за ягодови култури.
 • Античен храм – ротонда 150 м южно от сградата с мозайката
 • Участък от римски път и пътна станция – намира се на 1,5 км от античния архитектурен комплекс
 • Крайпътна станция „Скретиска“ – р. Белица, 3 км западно
 • Римски път – в нивата 2,5-3 км западно, при крайпътната станция
 • Антична сграда
 • Антично селище
 • Къща на Георги Рангелов
 • Къща на Безистена Владимирова
 • Къща на Георги Илиев
 • Къща на Олга Благоева Владимирова
 • Къща на Сарайка Филипова
 • Църква „Св. Петка“
 • Къща на Марио Мартинов
 • Къща на Тешо Стойков
 • Къща на Петър Костов
 • Къща на Младен Витов
 • Къща на Арсо Манолов
 • Къща на Велко Велев
 • Къща на Иван Янакиев

 

ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 • Паметник в памет на загиналите от община Костинброд в национално-освободителното движение и войните – в центъра на гр. Костинброд на пл. „Иван Вазов“

 • Паметника на загиналите от с. Чибаовци на загинали във войните 1912-1913 и 1944-1945 – център на с. Чибаовци
 • Паметник на жители на с. Бучин проход, загинали във войните 1912-1913 и 1915-1918 – в края на с. Бучин проход посока пътя за пр. Петрохан
 • Паметна плоча на загинали във войните 1912-1913 – на дясна южна стена на храм „Св. Св. Кирил и Методий“ – I район, гр. Костинброд
 • Паметника на загиналите от с. Царичина във войните 1912-1913 и 1944-1945 – с. Царичина, от ляво на параклис „Св. Петър и Павел“
 • Паметник на жители на с. Петърч, загинали във войните 1912-1913 и 1915-1918  – в центъра на с. Петърч
 • Паметник на жители на с. Опицвет, загинали във войните 1912-1913 и 1915-1918 и Отечествената война 1944-1945 – в центъра на с. Опицвет на пл. „Независимост“
 • Паметник на жители на с. Безден, загиналите в сръбско-българска война 1888, във войните 1912-1913 и Първата световна война 1914-1918 – в центъра на с. Безден до читалище „Илинден-2012“

 

ХРАМОВЕ

ХРАМ  “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Цял   един век църквата “Св. Св. Кирил и Методий“ стои като знак за живата вяра и високата  духовност на костинбродчани, оцеляла и запазена въпреки повратите на времето. Вярата не може да се заличи, видимите знаци на тази вяра не могат да бъдат забравени. От началото на 90-те години на миналия век, та досега,храмът  е ремонтиран и постоянно се обновява.

По размерите си:( дължина 20 м, ширина 12 м, височина 10 м), нашият храм е най-големият в селищата, намиращи се непосредствено  до София. Данните, взети от регистъра на Софийската Св. Митрополия сочат, че основният камък на храма е положен през 1905 г., а на 24 май 1907г. тогавашният Софийски митрополит Партений освещава новопостроения Божи дом. Краткият срок на изграждане говори ясно за твърдата и жива вяра на нашите достойни предци.

МАНАСТИР  “СВ. АРХАНГЕЛ  МИХАИЛ”
Сведенията за създаването на Шияковския манастир “Св. Архангел Михаил” се губят във времето. Съществуват различни легенди за възникването му, като най-известната от тях го свързва  с времето на цар Иван Шишман, а друга твърди, че съществува още от византийско време. Въпреки неуточнения му произход се знае, че е съществувал по време на османското  владичество.. През 1870 – 71 година за негов игумен е личният приятел на Левски от легията на Раковски Генадий  Ихтимански. По негова инициатива през 1871 г. в манастира пристига Левски, където с няколко души слагат началото на Тайния революционен комитет в Костинброд.

През 1929 година по предложение на костинбродчанина Свилен Здравков полуразрушената сграда на манастира е изоставена и е построена сега съществуващата сграда на 4-5 м в южна посока.

В последните години  местното население полага изключителни грижи за съхраняването и обновяването на манастира.

Картата на старините не би била пълна, ако не се споменат двата параклиса, останали също  от незапомнени времена и скътали ценни данни за нашето минало. Единият от тях се намира в местността  “Пасището “, източно от Шияковци, а другият е в местността Балван и е известен под името “Св.Петър”, а сред населението  – “Църквето”.

През 2003г.  в град Костинброд се откри нов храм, в който жителите на кв. Маслово вградиха своя стемеж за чистота и духовност. Храмът “Св.Николай Мирликийски Чудотворец” е построен на мястото на старата църква с доброволните дарения на местното население, отзивчивостта на местния бизнес и ентусиазма на много граждани.