07.04.2016
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Съобщение
Дневен ред

РЕШЕНИЕ
№ 44 – МИ
Костинброд, 07.04.2016 г.

 

28.10.2015
Заповед РД-05-293/28.10.2015
Заповед РД-05-297/28.10.2015

 

22.10.2015
Заповед №РД-05-283/21.10.2015

 

13.10.2015
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.  (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

 

09.10.2015
ЦИК – Информационно-разяснителна кампания

 

 

30.09.2015
Информационен лист

Национален Референдум
за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

 

17.09.2015
Заповед №РД-05-231

 

12.09.2015
ПОКАНА за представяне на документи по чл.91 от ИК

 

12.09.2015

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.  (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

11.09.2015
СЪОБЩЕНИЕ

 

04.09.2015
Заповед №РД-05-217
Приложение

Заповед №РД-05-218

 

24.08.2015
ПОКАНА за представяне на документи по чл. 75 от ИК

 

21.08.2015
Във връзка с изискванията на § 16 ал. 2 от ЗИД  ЗГР оповестяваме публично резултат от извършена проверка с заповед № РД-05-196  от  23.07.2015г.  на кмета на община Костинброд за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014г.- 30 април 2015г.

Констативен протокол

 

19.08.2015
СЪОБЩЕНИЕ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА КОСТИНБРОД С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ДУШИ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС КЪМ ДАТАТА НА ОБНАРОДВАНЕ НА УКАЗА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

23.07.2015
Избори за общински съветници  и кметове – октомври 2015 – презентация