Трайко Андреев Младенов
Кмет на община Костинброд

Габриела Борисова Георгиева
Заместник кмет “Устройство на територията, общинска собственост и екология”

Теодора Володиева  Гогова
Заместник кмет “Икономическо развитие и инженерна инфраструктура”

Александър Емилов Ненов
Заместник кмет “Образование, култура, социални и хуманитарни дейности”

Валя Иванова
Секретар на община