АКТУАЛНО РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕТЕ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ

 

Начална/ крайна спирка за всички курсове от и до Опицвет, на територията на гр. София е “61-во ОУ”.

Разписание за празнични и почивни дни:

 

Утвърдени маршрутни разписания от квотата на Столична община

Утвърдени маршрутни разписания от квотата на община Костинброд

Моля, имайте предвид, че след спирка “Волуяк”, преди автобусите да завиват към АС “Обеля”, ще преминават през кръговото кръстовище и ще спират при метростанция “Ломско шосе”.

Курсовете от квотата на община Костинброд се изпълняват с начална/крайна спирка в гр. София – “61-во ОУ”.

 

ЛИНИЯ №2
СОФИЯ –КОСТИНБРОД -СОФИЯ
Делник
От София
7:00; 9:30; 11:00; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
От Костинброд
6:20 ; 7:20;  10:10; 12:10 ;13:50,15:30 ;16:50 ;17:50 ;18:50

Празник
От София
7:30;9:30 ;13:30 ;15:00, 18:00; 20:30
От Костинброд
5:55; 7:10; 8:10; 10:10; 14:10 ; 18:20

ЛИНИЯ № 3
София-Драговищица-София
Делник
От София
7:30; 9:30; 11:00; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00; 11:45; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00; 19:00;

Празник
От София
7:30; 9:30,11:00, 13:30, 15:00 ; 17:00,18:00; 20:30 ;
От Драговищица
5:50; 6:45; 8:00; 10:00;11:45, 14: 00 ;15:30 ; 18:30 ;

ЛИНИЯ № 4
София-Градец-София
Делник
От София
8:00; 11:00; 15:00 ; 18:00; 19:30
От Градец
6:30 ; 8:50 ; 11:50; 15:40 ; 18:40

Празник
От София
8:00; 11:00 ;15:00;18:00
От Градец
6:30; 8:50 ;11:30 ;15:40 ; 18:40

Автобуса за Царичина:
8:00 часа  и 18:00 часа  от София
8:40 часа и 18:40 часа от Царичина

ЛИНИЯ № 5
София-Чибаовци-София
Делник
От София
7:10; 15:00; 19:00
От Чибаовци
8:00; 14:00; 17:50

Празник
От София
8:00; 14:00; 17:00
От Чибаовци
9:00; 15:00; 18:00

bg Български
X