Детска градина „Детелина“ в село Драговищица е изцяло обновена и се гордее с най-съвременната база. Дели една сграда с началното училище. Така училищната сграда става естествено място за един общ възпитателно-образователен комплекс. В детското заведение има една яслена група за най-малките и сборна група за по-големите деца. Освен обичайната учебно-възпитателна програма, децата имат разнообразни занимания и по приложни изкуства.

Бюджет на ДГ „Детелина“ – 2019г.