Община Костинброд в партнъорство със сдружение „Български младежки форум“ стартират изпълнението на проект „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“, финансиран от Министерството на младежта и спорта.

Проектът започва с младежки турнир за 200 деца от ПГВМСС „Св Георги Победоносец“ и СУ „Д-р Петър Берон“.

Турнирът ще се проведе на 16.09.2017 г. от 10:00ч. на стадион „Белица“ гр. Костинброд.

Ще бъдат проведени състезания по футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на маса и шахмат, в които ще участват над десет отбора от двете училища.

За всички участници са предвидени подаръци- спортни екипи, топки, мрежи, маси за тенис и др., както и грамоти и медали.

На финала на турнира кметът на община Костинброд ще връчи купи на отборите-победители.

По проекта са предвидени и следните допълнителни дейности:

  • Иновативно презентиране по време на учебния процес на децата от двете училища, чрез използване на специален презентационен софтуер
  • Интерактивно обучение, чрез метода „Форум театър“, включващ тренинги и симулации за поставяне на целевата група в различни ситуации от тяхното ежедневие и в близка до реалната среда, като се прилага принципа на учене чрез активно участие на младите хора
  • Работа на открито сред природата и в неформална среда, с цел по-активен начин на живот, като алтернатива на съвременните зависимости.
  • Демонстрации, с цел превенция, поднесени в атрактивна и разбираема за децата форма
2529 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд в партнъорство със сдружение „Български младежки форум“ стартират изпълнението на проект „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“, финансиран от Министерството на младежта и спорта.