В периода 28-29.08.2017 г. се проведоха интерактивни обучения с представителите на целевата група от Центъра за обществена подкрепа „Промяна“ и Центъра за работа с деца на улицата в община Костинброд на темите относно зависимостите, които са много разпространени сред младите хора. Тези обучения са предвидени по проектно предложение „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ И ОБЩИНА КОСТИНБРОД СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИ НА МЛАДИТЕ ХОРА“.

Използването на интерактивни модели на обучение изискват моделиране на жизнени ситуации, използване на ролеви игри, съвместно решаване на даден проблем. Интерактивното обучение е преди всичко, диалогово обучение, в хода на което се осъществява взаимодействието между учителя и ученика. Представители от Български младежки форум в лицето на г-жа Цветелина Цветкова – ръководител на проекта, г-жа Румяна Гогова и г-жа Надя Динчева запознаха децата с различните видове съществуващи зависимости, като алкохолна, наркотична, тютюнопушене, интернет и хазарт. Бяха проведени дискусии и уъркшопи на определени теми. Децата прекараха времето си в забавни и познавателни игри, които информират как отделните видове зависимости влияят на здравето на младите хора. На децата бяха раздадени обучителни помагала за всички видове зависимости, които бяха представени по време на обучението. Накрая децата участваха във „Форум-театър“, който нагледно представи ситуации по темата. Децата споделиха своите впечатления и активно участваха в проведените дискусии. 

[robo-gallery id=“11840″]

2389 посещения общо 1 посещения за деня
Интерактивни обучения по проектно предложение „ЖИВЕЙ АКТИВНО“