Пресконференция за туристическото бъдеще на църква "Св.Петка" в с. Богьовци и промоция на брошура за стенописите в нея. 
Малък салон в НЧ"Иван Вазов- 1947"

1881 посещения общо 1 посещения за деня
Пресконференция