На 13.09.2017 г. от 19:00 часа в малкия салон на НЧ „Иван Вазов -1947“ гр. Костинброд се проведе пресконференция за туристическото бъдеще на църква „Св. Петка“ с. Богьовци. Храм „Св. Преподобна Петка Българска“ в с. Богьовци, община Костинброд, е построен през 1852 година, и това е във времето когато софийската митрополитска катедра е била заемана от владиката Гедеон. Трийсет години по-късно през 1882 година, когато софийски митрополит е Мелетий, храмът е преустроен или по-точно малко удължен на запад, а интериорът решен с полуцилиндричен свод. Иначе като архитектура сградата е еднокорабна, едноабсидна с двускатен покрив и общо взето скромен външен вид. След промяната са привлечени двама братя зографи, дебралии от село Тресонче, Михаил и Христо Благоеви Дамянови, да изпишат и украсят наоса. Братя Благоеви са типични представители на Дебърската школа, която добива особена популярност през XVIII и XIX век, а нейните династии-тайфи работят на територията на целия Балкански полуостров. Дебърската живопис обхваща наследство от хиляди икони, изографисани в много църкви и манастири в течение на повече от едно столетие. Тя носи характеристиките на възрожденската живопис с нейното колебание между старите иконографски традиции и стремежа към създаване на нова стилистика, примесена понякога с наивизъм. Наивизмът е характерен и за останалите възрожденски иконописни школи – Тревненска, Самоковска и Банска, от последните две от които Дебърската изпитва силно влияние.

С голямото желание на жителите на Богьовци, Михаил и Христо започват през 1882 година работа. На видимо място, над вратата, на западна стена на църквата, е поставен надпис с имената на ктиторите, изписващ шейсет и осем имена.

На двете стени на църквата „Св. Преподобна Петка Българска“ в Богьовци и на сводестия й таван зографите са подредили библейски сцени, светци, и атрибутите към конкретните теми, съобразени с изискванията на канона.

Тази малка по обема си църква в това малко по жителите си село (125 души), е голямо доказателство за силата на вярата и силата духа на българския народ през вековете.

На пресконференцията присъства: г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, г-н Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Емилия Костова – кмет на с. Богьовци, г-жа Гергана Величкова – кмет на с. Опицвет, г-н Йордан Бончев – управител на фирма „Мултипринт“ и специален гост – журналистът и издател Петко Атанасов. Сред другите гости бяха директорите на социални центрове, училища и детски градини, секретарите на Народни читалища, местните свещеници – отец Дамян, отец Серафим, отец Желязко и отец Лъцезар, г-н Диан Костов – магистър по иконопис и г-н Лъчезар Стефанов – реставратор.

Г-н Любен Кънчев сподели с присъстващите в колко етапа ще бъде извършена реставрацията на храм „Св. Преподобна Петка Българска“ и какви дейности ще бъдат извършени в този период.

На всички присъстващи бе раздадена книга-фотоалбум с информация и богат снимков материал за храм „Св. Преподобна Петка Българска“ с. Богьовци.

По време на пресконференцията бе излъчен документалния филм "Професия реставратор". Главен участник във филма е реставраторът Лъчезар Стефанов, който е реставрирал редица църкви – храм "Св. Александър Невски", църкви в Несебър, костницата на Бачковския манастир, църкви в община Костинброд и много други.

Целта на този ремонт е да запазим стенописите на Дебърската школа, да направим църквата туристически обект на културното ни наследство и действащ храм със своята богата духовност.

3370 посещения общо 2 посещения за деня
Пресконференция за туристическото бъдеще на църква „Св. Петка“ с. Богьовци