Владимир Захариев – кмет на община Босилеград и Стефан Стойков – заместник кмет, посетиха община Костинброд и се срещнаха с г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Любен Кънчев- зам.кмет , д-р Атанас Тенев – председател на ОбС- Костинброд и г-н Борислав Борисов – кмет на с.Петърч. Целта на работното посещение бе обсъждане на възможностите за съдействие и развитие на двустранните отношения с община Босилеград, която е населена предимно от българи. Кметът на община Босилеград и зам.-кметът са и председател и заместник-председател в Националният съвет на българското малцинство в Република Сърбия.

Владимир Захариев представи възможностите за трансгранично сътрудничество и партньорство в различни проекта. На територията на Босилеград съществуват възможности за развитие на селско стопанство, хранително –вкусова, мебелна и текстилна промишленост.

Крайграничната община Босилеград, е разположена в югоизточната част на Република Сърбия, в Пчинска област, до българо-македонската граница. На север граничи с община Сурдулица, на запад с община Враня, на югозапад с община Търговище, с Република Македония на юг (разстояние на 9 км) на изток и югоизточната част на Република България (с дължина на 54 км).

Босилеград вижда своите възможности в развитието на туризма, здравеопазването, производството на храни и др.

Много важно е сътрудничеството и взаимодействието на общините, тъй като има огромен потенциал, който не се използва. Нужно е свързване на общности от различни страни и засилване на регионалното сътрудничество за създаване на възможности за съвместни проекти, които се финансират от международни фондове и фондовете на ЕС. Босилеградска община има желанието да изгради успешно трансгранично сътрудничество с организации и институции в България. Като към този момент са избрали община Костинброд , поради близостта си до Република Сърбия и бързото и развитие в културата, спорта и инфраструктурата.

Малко по – късно към срещата се присъедини и жител на община Димитровград (Цариброд) г-н Далибор Миланов, чийто син учи в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“, със специалност Ветеринарен техник.

6078 посещения общо 1 посещения за деня
Делегация от община Босилеград, Република Сърбия посети община Костинброд