Предмет на обществената поръчка е:
“Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за сезон 2011/ 2012 година”.
пълен текст    

2551 посещения общо 1 посещения за деня
Документация за участие в процедура по възлагане на малка обществена поръчка