І. Организатори на конкурса:
Община Костинброд и НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд, с  подкрепата на Съюза на българските композитори

IІ. Цел на конкурса:
Издирване и подкрепа на талантливи музикални изпълнители на възраст от 3 до 16 години и популяризиране на творческите им постижения.

IIІ. Задачи на конкурса:

 1. Да се мотивират младите изпълнители за сценични изяви пред публика.
 2. “Парадът на детската песен” да се превърне в любимо място за срещи и творчески контакти на деца, занимаващи се с музика и на техните музикални педагози.

IV.Регламент:

 1. Време на провеждане – 16 декември 2017 год. от 16.00 часа
 2. В “Парад на забавната детска песен” могат да участват деца от детски градини, училища и музикални формации към читалища или друг вид организация или сдружения в сферата на културата от община Костинброд и Софийска област.

2.1  индивидуални изпълнители – до 4 (четири) от всяка възрастова група от едно училище, детска градина или музикална формация;
2.2  вокални формации (групи) – по 2 (двама) за всяка възрастова група  от едно училище, детска градина или музикална формация.

Възрастови групи:

 • I група – от 3 до 7 години;
 • II група – от I до IV клас;
 • III група – от V до VII клас.
 1. Времетраене на изпълнение:

Индивидуалните изпълнители и вокалните формации представят по две песни в рамките на общо до 5 (пет) минути.

 1. Изисквания и критерии за оценка при представяне на песните:

4.1 Конкурсните песни са по избор на изпълнителите от областта на детската и забавна песен;

4.2 Песните могат да се представят без съпровод (a cappella), със сингбек или инструментален съпровод на живо;

4.3 Критериите за оценка са: вярна интонация, художествена интерпретация и артистично представяне пред публика.

 1. Журиране. Оценяването на изпълненията ще се осъществи от професионално жури.
  Оценяването е по шестобалната система за всеки от критериите и се отразява в предварително подготвени оценъчни карти. Общата сума от точките определя призовото място.
 2. Награждаване:

6.1 Първенците в индивидуалните изпълнения и най-добрите вокални формации от всяка възрастова група получават награда;

6.2 Грамота за участие в Парада на детската песен;

6.3 Специална Голямата награда на Кмета на община Костинброд;

6.4 Специална награда на съюза на българлските композитори.

V.Заявки за участие:

Заявките за участие се подават до 8 декември 2017 г. на email – ch.iv.vazov@abv.bg . След този срок заявки не се приемат. Генерална репетиция с ръководителите ще се проведе на 15.12.2017г. от 16.00 часа в НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд. Допълнителна информация може да се получи в Общинска администрация – Костинброд. Лице за контакт: Бистра Боянова – мл.експерт „Оп и П и Връзки с обществеността“, тел. : 0882/271169

2160 посещения общо 1 посещения за деня
ОСМИ ЕЖЕГОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ПАРАД НА ЗАБАВНАТА ДЕТСКА ПЕСЕН – 2017“, ОБЩИНА КОСТИНБРОД