Вече повече от година трансграничен проект между село Петърч и град Пирот насърчава справянето на местни младежи с предизвикателствата пред намирането на работа. Как се търси работа и как да се държим по време на интервю, как се подготвя автобиография, бизнес план или маркетинг за готов бизнес – всичко това са само част от уменията, които 24-те младежи са усвоили по време на курса.

„Още в училище бяхме учили част от материалите, но тук всичко беше много по-систематизирано, а и лекторите бяха много по-забавни. Работехме по реални бизнес идеи и се запознахме и със ситуацията в Сърбия и как там се случват нещата. Определено курсът ми беше много полезен и интересен, а и намерихме много нови приятели в нашата съседка“ – казва 20-годишната Изабела Евтимова, участник в проекта.

« на 2 »

За успешното реализиране на проекта, по Европейската програма за Трансгранично сътрудничество ТГС България – Сърбия, са закупени 26 броя лаптопи за читалището в село Петърч – „Нов Живот-1919” и Клуб „Победник”, град Пирот, които да се използват и в бъдеще от младежите в двата региона. Чрез модернизиране на базата читалищата могат да посрещнат предизвикателствата на дигиталната ера, в която живеем и да отговорят по адекватен начин на нуждите на пазара на труда.

„Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето“ е проект, който цели насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни бизнес инициативи, включително насърчаване на предприемачеството на младежите. Всички полезни съвети от цялостния курс са запечатани в двуезично ръководство на Български и Сръбски език и могат да бъдат намерени в местните читалища и библиотеки. Проектът е реализиран от Читалище „Нов живот-1919“, село Петърч и клуб „Пебедник“ от сръбска страна, като среща пълно сътрудничеството от община Костинброд.
Заключителните събития по проекта „Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето“ се проведоха на 09 февруари 2018г. в ресторант „Алба”, село Петърч, като официалното закриване на проекта започна от 17:30 ч. Освен участниците по проекта, специални гости бяха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов-кмет на село Петърч, г-н Любен Кънчев и г-жа Теодора Гогова- зам.-кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд и представители на община Пирот и местния културен център.

8874 посещения общо 1 посещения за деня
На 9.02.18 г. се проведе заключителна среща на трансграничното сътрудничество между село Петърч, община Костинброд, Република България и клуб „Победник”, гр.Пирот, Република Сърбия